Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 06/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
03:03 | 12/06/2019 Print   E-mail    

          Ngày 03/6/2019, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2019, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố (vắng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức, Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa); Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, Hội Làm vườn; các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 05 tháng đầu năm 2019, như sau:

1. Về trồng trọt:

Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: Tính đến ngày 20/5/2019, đã thu hoạch 100% diện tích gieo trồng cây hàng năm là 12.076 ha, đạt 99,2% kế hoạch vụ. Sản lượng một số cây trồng chính (ước): Lúa 42.019 tấn, bằng 92,1% so cùng kỳ; bắp 7.044 tấn, tăng 11,2% so cùng kỳ; rau các loại 63.973 tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ; đậu các loại 203 tấn, tăng 15,6% so cùng kỳ... ; Vụ Hè Thu 2019: Đến nay, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 16.135 ha, đạt 59,5% kế hoạch vụ, gồm: 2.268 ha lúa, 550 ha bắp, 8.022 ha khoai mì, 810 ha rau các loại, 295 ha đậu các loại,...

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 (ước): Mủ cao su 1.721 tấn, bằng 95,6% so cùng kỳ; hạt điều 4.484 tấn; trái cây các loại 7.843 tấn, tăng 13,1% so cùng kỳ; trong 5 tháng đầu năm, sản lượng hồ tiêu 21.266 tấn, tăng 29,4% so cùng kỳ, đạt 96% kế hoạch.

2. Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 407.00 con, bằng 99,6% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.276.000 con, tăng 4% so cùng kỳ (gồm: 3.606.000 con gà, tăng 9,3% và 1.670.000 con vịt, tăng 38,4%); tổng đàn trâu bò 60.327 con, tăng 6,9% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 138.032 con, tăng 2,4% so cùng kỳ.

Sản lượng thịt hơi các loại: 9.546 tấn, tăng 7,3% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 6.132 tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 596 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.422 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ; thịt dê, cừu 396 tấn, tăng 4,8% so cùng kỳ; Trứng gia cầm: 20.700.000 quả, tăng 18,5% so cùng kỳ; sữa tươi 78 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ.

 3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 5/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 02 tàu cá (lũy kế 14 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.862 chiếc. Sản lượng khai thác trong tháng 30.862 tấn, tăng 4,1% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 5/2019 là 6.303 ha, trong đó: 1.836,4 ha nuôi nước ngọt và 4.466,6 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.521 tấn, tăng 4% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018 - 2019 là 712 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tính đến nay đã vào mùa mưa nên niên vụ muối năm nay đã cơ bản kết thúc, bà con diêm dân đã thu hoạch được 53.339 tấn, đạt 90,4% kế hoạch.

 

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạ30.862 tấn

           Cuộc họp đã nghe các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày những kiến nghị, đề xuất và ý kiến trả lời, làm rõ của các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở.  Sau đó, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Giao Chi cục Thủy lợi:

- Thực hiện kiểm tra việc nạo vét các hồ thủy lợi 01 tuần/lần. Đồng thời, tham mưu Sở kiểm tra việc nạo vét các hồ thủy lợi 02 tuần/lần; Giám sát việc khôi phục hiện trạng tại hồ Sông Hỏa. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thì tham mưu Sở văn bản báo cáo UBND tỉnh đình chỉ việc nạo vét.

- Tham mưu Sở tổ chức cuộc họp về công tác đảm bảo an toàn hồ đập, Quy trình vận hành các hồ thủy lợi và đề xuất kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa (nếu có).

2. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng với các Sở ngành và địa phương thực hiện kế hoạch phòng chống Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động làm việc với các phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh để sớm ban hành và tổ chức triển khai: (1) Kế hoạch thực hiện Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (2) Kế hoạch thực hiện Đề án di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (3) Dự án xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Khẩn trương tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý của ngành và các địa phương cho Dự thảo Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Chăn nuôi.

- Hướng dẫn huyện Côn Đảo xử lý chó chạy rông bị bắt không có chủ đến nhận theo quy định.

3. Giao Chi cục Phát triển nông thôn:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2019, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp trong 06 tháng cuối năm 2019. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2020, tập trung vào đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Khẩn trương làm việc với Hội Nông dân tỉnh về việc mở 01 lớp đào tạo nghề tại huyện Côn Đảo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển 11 sản phẩm đã có thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp chỉ dẫn địa lý; thực hiện Chương trình OCOP, Nông nghiệp du lịch.

4. Giao Chi cục kiểm lâm: Tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2019.

5. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Đánh giá hiệu quả các mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

-  Kiểm tra tình hình thu gom, xử lý bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc thiếu nước sản xuất lúa vụ hè thu tại HTX An Nhất.

6. Đề nghị UBND huyện Côn Đảo:

- Nghiên cứu, lựa chọn các giống cây lâm nghiệp phù hợp để trồng xung quanh hồ An Hải. Trước mắt, năm 2019 trồng 300 cây Cẩm Lai do Ban Quản lý Rừng phòng hộ cung cấp

7. Đề nghị UBND huyện Long Điền:

- Khẩn trương trình hồ sơ đề nghị công nhận xã Phước Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 để Văn phòng điều phối tổ chức thẩm định./.

 

VPS