Phòng Chống Lụt Bão Phòng Chống Lụt Bão
Công bố 03 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
09:53 | 16/04/2019 Print   E-mail    

          Ngày 4/4/2019, Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định số 1121/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019. Theo đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 03 khu neo đậu tránh trú bão. Đó là tại Bình Châu – huyện Xuyên Mộc - cấp tỉnh; Cửa Sông Dinh - xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu (Khu A, Khu C) - cấp vùng; Vịnh Bến Đầm - Khu 10, huyện Côn Đảo- cấp vùng; với sức chứa 2.201 chiếc, độ sâu vùng nước neo đậu từ 4,9 - 6m.

Vịnh Bến Đầm-huyện Côn Đảo là 1 trong 2 địa điểm tránh trú bão cho tàu cá ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


          Theo quyết định, danh sách được phê duyệt gồm 66 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019 thuộc 25 tỉnh, TP trên cả nước. Sức chứa tại các vùng neo đậu thuộc các tỉnh, TP từ 100 đến 2.400 chiếc. Tổng số tàu cá có thể neo đậu tại 66 cảng cá là 40.926 tàu.

          Quyết định trên được xây dựng trên cơ sở Luật Thủy sản ngày 21/11/2017, Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ; và báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP ven biển; Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển. Đây sẽ là cơ sở thuận lợi để các địa phương quản lý, cũng như có kế hoạch bảo đảm an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão năm 2019.

                                                                             VTH