Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020
03:27 | 10/04/2019 Print   E-mail    

 

          Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020 nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm ngành hàng và toàn ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu.

          Với mục tiêu đến năm 2020 tăng trưởng của Ngành thủy sản đạt 4,24% (trong đó Khai thác thủy sản là 4,2%, Nuôi trồng là 4,53%); Ngành nông nghiệp đạt 3,93% (trong đó Trồng trọt là 3,68%, Chăn nuôi là 4,24%; Ngành lâm nghiệp đạt 1.05%; Tỷ lệ che phủ bằng cây xanh (đất lâm nghiệp và cây lâu năm) đạt 44% - 45%; duy trì tỷ lệ che phủ của rừng 13% - 14%; Đến năm 2020, mỗi ngành hàng chủ lực ở mỗi huyện, thành lập ít nhất 1 hợp tác xã làm đại diện để liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, có 30% lượng sản phẩm tiêu thụ thông qua hợp đồng; Xây dựng và đưa vào hoạt động 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

          Vận động trên 50% doanh nghiệp đang hoạt động đủ các điều kiện công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đăng ký để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tăng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 lên gấp 1,3 lần so năm 2015; Thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, công nghệ và thị trường để đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, làm nòng cốt hỗ trợ, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho người nông dân. Đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2020, Bà Rịa-Vũng Tàu có 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

          Quyết định cũng đề ra các nhiệm vụ đối với các ngành, lĩnh vực. Cụ thể với đối với lĩnh vực trồng trọt giảm diện tích lúa để tăng diện tích trồng rau thực phẩm, hoa cây cảnh. Giảm diện tích cao su và một phần diện tích đất rừng sản xuất để tăng nhanh diện tích cây ăn quả các loại (trong đó có các loại cây chủ lực như nhãn xuồng, mãng cầu ta, sầu riêng, thanh long ruột đỏ và bưởi da xanh). Giảm dần diện tích hồ tiêu ở những vùng đất không phù hợp, kém hiệu quả; tăng thêm diện tích trồng cây ăn quả; Tạo quỹ đất để kêu gọi, phát triển doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 5.192,95 ha tại Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ; Ưu tiên đầu tư phát triển các vùng chuyên canh cây dược liệu, hình thành các mổi liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến dược liệu.

        Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản nâng tỷ trọng sản phẩm khai thác xa bờ từ 60% lên 80% vào năm 2020 và sản lượng đạt 323.000 tấn; Khuyến khích đóng mới các loại tàu công suất lớn trên 400CV để khai thác ngoài khơi; duy trì và phát triển các nghề có hiệu quả cao như: lưới vây, lưới rê và câu khơi; giữ ổn định và không khuyến khích đóng mới loại phương tiện có công suất dưới 400CV. Khuyến khích đóng mới tàu cá là tàu vỏ thép, tàu composite và một số vật liệu mới khác; Cơ cấu nghề chuyển đổi theo hướng phát triển đánh bắt xa bờ. Đến hết năm 2020, không còn tàu cá làm nghề lưới kéo..

          Đối với lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản tăng diện tích nuôi trồng nước ngọt ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thuộc diện tích của đất nông nghiệp bao gồm diện tích nuôi ao trong các đất thổ cư, nuôi cá mặt nước lớn trên hồ chứa thủy lợi, nuôi trong các ruộng trũng, mương vườn; đối tượng khuyến khích nuôi là các loại cá nước ngọt và thủy đặc sản; Vùng nuôi nước lợ tập trung chủ yếu tại các hạ lưu sông Chà Và, sông Dinh, sông Rạch Tranh và các khu đất trũng nhiễm mặn giáp theo các cửa sông; các khu rừng ngập mặn ven biển. Huyện Côn Đảo sẽ phát triển nuôi ngoài biển có chọn lọc ở vịnh Côn Sơn, vịnh Bến Đầm và vịnh Đông Bắc; đối tượng nuôi chủ yểu là ngọc trai vả một số thủy đặc sản phục vụ khách du lịch.

          Đối với lĩnh vực Chăn nuôi:Các loại vật nuôi chính gồm heo, gà, bò và dê. Chuyển hướng sang chăn nuôi trang trại và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phấm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường;Sắp xếp các cơ sở giết mố gia súc gia cầm đối với từng địa phương; khuyến khích các doanh nghiệp bổ sung dự án đầu tư cơ sở giết mổ với quy trình giết mổ công nghiệp, hiện đại, tham gia chuỗi liên kết từ chăn nuôi - giết mổ - sơ chế, chế biến - phân phối, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và hướng tới xuất khẩu.

          Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tài nguyên rừng và quỹ đất lâm nghiệp đã được quỵ hoạch; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Đẩy mạnh hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh giai đoạn 2018 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định sổ 816/QĐ-UBND ngày 27/3/2018...

          Đối với lĩnh vực diêm nghiệp: Cải tạo, nâng cấp và hiện đại hóa cánh đồng muối, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng sản lượng muối công nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản xuất muối; nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch; Chuyển đổi diện tích sản xuất muối thủ công, chất lượng và hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản hoặc ngành nghề khác. Đến năm 2020 diện tích sản xuất muối còn 514 ha, sản lượng 38.500 tấn.

          Đối với lĩnh vực Thủy lợi và phòng chống thiên tai: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trinh thủy lợi; củng cổ, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các đơn vị quản lý nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng và củng cố các tổ chức quản lý thủy nông cơ sở; từng bước chuyển đổi cơ chể quản lý vận hành các công trình và dịch vụ thủy lợi theo cơ chế thị trường, gắn lợi ích với quyền, trách nhiệm của người sử dụng nước; Khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước, các hệ thống thủy lợi liên huyện được khai thác hiệu quả, phát huy tối đa năng lực phục vụ; sửa chữa, nâng cấp kịp thời các công trình bị hư hỏng, xuống cấp...

                                                                             VTH