Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11:35 | 02/04/2019 Print   E-mail    

 Để bảo vệ an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (GSGC) trên địa bàn tỉnh (khoảng 413.000 con heo, 65.000 con trâu bò, 140.000 con dê cừu và 5,2 triệu con gia cầm, thủy cầm), góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thực hiện Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,  Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp các địa phương triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho đàn GSGC năm 2019 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

 

1. Mục đích:     

 

- Tạo được miễn dịch cho đàn GSGC trên địa bàn tỉnh đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, Dịch tả heo, Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn;

 

- Góp phần xây dựng và bảo vệ các vùng, cơ sở An toàn dịch bệnh (ATDB) động vật, bảo vệ đàn vật nuôi và bảo vệ sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.

 

Tiêm phòng bệnh LMLM trên tất cả đàn gia súc trên địa bàn tỉnh BR-VT

2. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:

- Đối với bệnh LMLM gia súc: Tất cả đàn gia súc (trâu, bò, dê, cừu, heo) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với bệnh Dịch tả heo: Tất cả đàn heo trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với bệnh Cúm gia cầm:

  + Tất cả đàn thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn tỉnh;

  + Tất cả đàn gia cầm (gà) tại các địa phương xây dựng cơ sở ATDB Cúm gia cầm: Huyện Châu Đức (16 xã, thị trấn); thị xã Phú Mỹ (10 xã, phường); huyện Côn Đảo (10 khu); 07 xã thuộc huyện Xuyên Mộc (xã Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Phước Tân, Phước Thuận và TT. Phước Bửu) và xã Tam Phước (huyện Long Điền).

- Đối với bệnh Niu-cát-xơn: Tất cả đàn gà tại các địa phương xây dựng ATDB Niu-cát-xơn: Huyện Châu Đức (16 xã); thị xã Phú Mỹ (10 xã, phường); huyện Côn Đảo (10 khu); 07 xã thuộc huyện Xuyên Mộc (xã Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Phước Tân, Phước Thuận và TT. Phước Bửu).

 

3. Thời gian tiêm phòng (đợt chính):

 

 - Đối với bệnh LMLM gia súc, Dịch tả heo và Cúm gia cầm:

Tổ chức tiêm phòng 02 đợt chính trong năm 2019:

+ Tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc, Dịch tả heo:

 

    Đợt 1: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 19/4/2019; Đợt 2: Tiêm trong tháng 9-10/2019.   

 

+ Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm:

 

    Đợt 1: Từ ngày 20/4/2019 đến ngày 30/4/2019;       Đợt 2: Tiêm trong tháng 10/2019.              

 

- Đối với bệnh Niu-cát-xơn: Sử dụng vắc xin định kỳ 03 tháng/lần (04 lần/năm) tại các xã, phường, thị trấn xây dựng ATDB Niu-cát-xơn.

 

4. Chính sách hỗ trợ công tác tiêm phòng:

 

- Hỗ trợ cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm:

 

Thực hiện theo Nghị quyết số 25/2018/NQ –HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020. Cụ thể như sau:

+ Đối với các chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng đàn từ 200 con gia súc trở xuống hoặc từ 2.000 con gia cầm, thủy cầm trở xuống: Được hỗ trợ miễn phí các loại vắc xin (LMLM, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn), tiền công tiêm phòng và chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng;

+ Đối với các trang trại chăn nuôi có tổng đàn trên 200 con gia súc hoặc trên 2.000 con gia cầm, thủy cầm; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Chủ cơ sở tự thực hiện việc tiêm phòng và lấy mẫu kiểm tra tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và dẫn đường ghi chép:

 

Mức bồi dưỡng chi cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và người dẫn đường ghi chép thực hiện theo Quyết định số 1353/QĐ.UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

 

 

 

                                                                                           Trần Đức Quân – Chi cục CNTY