An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 28/01/2019
01:50 | 30/01/2019 Print   E-mail    

       Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV TRÍ HẢI

103 Phạm Hữu Chí, khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

NƯỚC MẮM NHỈ CÁ CƠM 300N TRÍ HẢI

NƯỚC MẮM NHỈ CÁ CƠM 400N TRÍ HẢI

MẮM RUỐC CÓ GIA VỊ VIP TRÍ HẢI

MẮM RUỐC CÓ GIA VỊ CAO CẤP TRÍ HẢI

MẮM RUỐC CÓ GIA VỊ 9999  TRÍ HẢI

MẮM RUỐC XÀO SẢ ỚT TRÍ HẢI

MẮM RUỐC XÀO THỊT HEO TRÍ HẢI

MẮM RUỐC XÀO ME TRÍ HẢI

MẮM RUỐC HUẾ TRÍ HẢI

MẮM TÔM BẮC TRÍ HẢI

MẮM NÊM NGUYÊN CHẤT TRÍ HẢI

MẮM RUỐC CÓ GIA VỊ SIÊU HẠNG TRÍ HẢI

MẮM RUỐC NGUYÊN CHẤT TRÍ HẢI