Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Những thuận lợi khi ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
04:03 | 28/09/2018 Print   E-mail    

Phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao là một tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp của tất cả các quốc gia, Việt Nam nói chung và BR-VT nói riêng. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo ra khối lượng hàng hoá lớn có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cấp bách đối với nông nghiệp nước ta và tỉnh nhà hiện nay.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 33 tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư sản xuất trồng trọt ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, các cơ sở đều trong quá trình trồng thử nghiệm hoặc mới đi vào hoạt động với diện tích khoảng 1.047 ha; trong lĩnh chăn nuôi, hiện có 87 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm tỷ lệ 37,16% trên tổng đàn chăn nuôi gia cầm và 53,24% trên tổng đàn chăn nuôi heo. Lĩnh vực thủy sản có khoảng 15 cơ sở nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay chiếm 21,5 % trên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh, trong đó trồng trọt chiếm 3,35% và chăn nuôi chiếm 19,17%.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc trồng cây cà chua tại trang trại Vifarm


Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sẽ gia tăng về sản lượng, năng suất cao, và sản phẩm hàng hóa có giá trị hơn. Do vậy, thu nhập của người dân ở các vùng sản xuất hàng hoá cũng gia tăng đáng kể. Không những vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ cao còn giúp nhà sản xuất tiết kiệm các chi phí như nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và do đó góp phần bảo vệ môi trường. Nông nghiệp công nghệ cao sẽ giúp nông dân chủ động trong sản xuất, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết và khí hậu do đó quy mô sản xuất được mở rộng. Ngoài ra, sản phẩm công nghệ cao giúp đa dạng hóa thương hiệu và có sức cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Bên cạnh đó, chất lượng hàng nông sảnứng dụng CNC do đó cũng được tăng lên rõ rệt, từ đó người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng khi thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

VPS