Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũn
11:12 | 11/09/2018 Print   E-mail    

Để bảo vệ an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (GSGC) trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thực hiện Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các địa phương triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho đàn GSGC năm 2018 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích:     

- Tạo được miễn dịch cho đàn GSGC trên địa bàn tỉnh đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc, Dịch tả heo, Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn.

- Góp phần xây dựng và bảo vệ các vùng, cơ sở An toàn dịch bệnh (ATDB) động vật trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:

- Đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc: Tất cả đàn gia súc (trâu, bò, dê, cừu, heo) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với bệnh Dịch tả heo: Tất cả đàn heo trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với bệnh Cúm gia cầm:

  + Tất cả đàn thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn tỉnh;

  + Tất cả đàn gia cầm (gà) tại các địa phương đã xảy ra dịch Cúm gia cầm từ năm 2015 đến nay; các địa phương xây dựng cơ sở ATDB Cúm gia cầm.

- Đối với bệnh Niu-cát-xơn: Tất cả đàn gà tại các địa phương xây dựng ATDB Niu-cát-xơn.

Tiêm vacxin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh BR-VT

 

3. Thời gian tiêm phòng:

- Tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn: Từ ngày 18/9/2018 đến ngày 10/10/2018;

- Tiêm phòng bệnh LMLM và Dịch tả heo: Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 30/10/2018.

4. Phương pháp thực hiện:

4.1. Đối với các hộ chăn nuôi gia đình, gia trại có tổng đàn từ 200 (hai trăm) con gia súc trở xuống hoặc từ 2.000 (hai ngàn) con gia cầm, thủy cầm trở xuống thuộc phạm vi nhà nước tổ chức tiêm phòng:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, cung cấp vắc xin LMLM, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn phục vụ công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của các địa phương;

- UBND xã (phường, thị trấn) tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện (TP, TX) và hướng dẫn chuyên môn của Trạm Chăn nuôi và Thú y; lập hồ sơ tiêm phòng và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện (TP, TX), Trạm Chăn nuôi và Thú y.

            4.2. Đối với các cơ sở chăn nuôi có tổng đàn trên 200 con gia súc hoặc trên 2.000 con gia cầm, thủy cầm; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Chủ cơ sở tự mua vắc xin tiêm phòng theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; báo cáo kết quả thực hiện cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Chính sách hỗ trợ:

5.1. Hỗ trợ cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm:

Thực hiện theo Nghị quyết số 25/2018/NQ –HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020. Cụ thể như sau:

- Đối với các chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng đàn từ 200 con gia súc trở xuống hoặc từ 2.000 con gia cầm, thủy cầm trở xuống: Được hỗ trợ miễn phí các loại vắc xin LMLM, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn và tiền công tiêm phòng;

- Đối với các trang trại chăn nuôi có tổng đàn trên 200 con gia súc hoặc trên 2.000 con gia cầm, thủy cầm; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Không được hưởng chính sách hỗ trợ tiêm phòng của nhà nước.

5.2. Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và dẫn đường ghi chép

Mức bồi dưỡng chi cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và người dẫn đường ghi chép thực hiện theo Quyết định số 1353/QĐ.UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.


                                                                                           Trần Đức Quân – Chi cục CNTY