Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Vụ Đông Xuân năm 2017-2018: Không xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ
02:42 | 06/06/2018 Print   E-mail    

           Theo thống kê của các địa phương và các cơ quan, tổng diện tích sản xuất lúa là 6.187,45 ha/6.248,08 ha, đạt 99,03% so với kế hoạch, trong đó: Diện tích thực hiện nằm trong kế hoạch là 6.135,88 ha, diện tích trong kế hoạch nhưng không thực hiện là 112,2 ha. Diện tích phát sinh ngoài kế hoạch là 51,57 ha, trong đó: Đập Sông Dinh I (N3) tưới 6 ha, hồ Suối Môn tưới 3 ha, tuyến kênh N7 hồ Sông Ray tưới 15 ha, hồ Tầm Bó tưới 10 ha, kênh chính hồ Sông Ray tưới 17,57 ha). Diện tích gieo sạ trước ngày 31/12/2017 là 4.000,79 ha. Diện tích gieo sạ sau ngày 31/12/2017 là 2.186,66 ha.

Diện tích thu hoạch là 6.187,45 ha. Cụ thể:

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tổ chức phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Khuyến nông tiến hành kiểm tra việc điều tiết nước tưới; tình hình sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng vụ Đông Xuân năm 2017-2018.

Kết quả kiểm tra việc điều tiết nước

Qua các đợt kiểm tra, tình hình điều tiết nước tại các khu tưới do các công trình thủy lợi phục vụ đảm bảo đủ nguồn nước tưới, không xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực tưới trên địa bàn tỉnh, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

Tình hình dịch hại trên cây lúa

Nhìn chung, trong các đợt kiểm tra có một số đối tượng gây hại trên cây lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 như: Rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá lớn, bọ trĩ, cháy bìa lá gây hại với mức độ nhẹ - không đáng kể; đạo ôn lá gây hại với mức độ nhẹ - nặng. Ngoài ra còn có lúa cỏ, ốc bươu vàng.... gây hại với diện tích và mức độ gây hại không đáng kể.

Thuận lợi:

Hàng tuần vào ngày thứ Tư, Chi cục Thủy lợi tổ chức phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Khuyến nông kiểm tra việc điều tiết nước tưới; tình hình sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng vụ Đông Xuân năm 2017-2018 để đưa ra các giải pháp tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc điều tiết nước đối với các khu vực thiếu nước cục bộ.

Hệ thống kênh mương nội đồng đã được bê tông hóa, tu sửa và phát quang kịp thời; công tác điều tiết nước từ các hồ đập tương đối hợp lý, tiết kiệm phục vụ tốt cho các loại cây trồng.

Khó khăn: Theo kế hoạch gieo sạ, vụ Đông Xuân 2017-2018 chia làm 02 đợt: Đông Xuân sớm từ ngày 15/11/2017 đến 30/11/2017; Đông Xuân chính vụ từ ngày 01/12/2017 đến 31/12/2017. Tuy nhiên, một số địa phương gieo sạ trễ vụ sau ngày 31/12/2017 là 2.186,66 ha, nguyên nhân do mùa mưa năm 2017 đến muộn, diện tích lúa vụ Mùa thu hoạch muộn.

Lê Minh Đạt - CCTL