Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Triển khai tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc thuộc các địa bàn đang có nguy cơ xảy ra dịch bệnh trê
08:25 | 10/05/2018 Print   E-mail    

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nuôi khoảng 430.500 con heo, 66.200 con trâu bò và 140.500 con dê cừu. Để bảo vệ an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh, thực hiện Công văn số 3924/UBND – VP ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sử dụng vắc xin còn tồn năm 2017 để tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc thuộc các địa bàn đang có nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các địa phương triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc thuộc các địa bàn đang có nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

1. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:

             1.1.  Đối tượng tiêm phòng:

            - Nhà nước triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc (heo, trâu, bò) tại các hộ chăn nuôi có tổng đàn từ 200 con trở xuống thuộc các địa bàn đang có nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (trong phạm vi tiêm phòng);

 - Các hộ chăn nuôi gia súc có tổng đàn trên 200 con: Tự mua vắc xin tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

            1.2. Phạm vi tiêm phòng:

- Huyện Châu Đức: Tiêm phòng tại các xã Suối Rao, Bình Trung, Bình Ba, Nghĩa Thành, Cù Bị, Xà bang, Quảng Thành và Xuân Sơn (tổng cộng 08 xã);

- Huyện Tân Thành: Tiêm phòng tại các xã Châu Pha, Sông Xoài, Hắc Dịch và Mỹ Xuân (tổng cộng 04 xã);

- Huyện Xuyên Mộc: Tiêm phòng tại các xã Bàu Lâm, Tân Lâm, Hòa Hiệp và Bình Châu (tổng cộng 04 xã);

- Huyện Đất Đỏ: Tiêm phòng tại xã Phước Hội (01 xã).

2. Thời gian tiêm phòng:

- Tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc và Dịch tả heo: Từ 15/5/2018 đến 30/5/2018

- Tiêm phòng vắc xin Tai xanh: Từ 05/6/2018 đến 20/6/2018.

* Lưu ý: Khi tiêm phòng vắc xin Tai xanh phải cách mũi tiêm phòng Dịch tả ít nhất 01 tuần.

 3. Loại vắc xin tiêm phòng:

- Vắc xin phòng bệnh LMLM: Sử dụng vắc xin Aftopor (do công ty Boeringer sản xuất) đơn giá type O cho heo, trâu, bò;

- Vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo: Sử dụng vắc xin dịch tả heo sản xuất trên môi trường tế bào (do công ty Navetco sản xuất);                                                

- Vắc xin Tai xanh: Sử dụng vắc xin Tai xanh chủng JXA1-R (do công ty Đại Hoa Nông sản xuất)

4. Chính sách hỗ trợ tiêm phòng:

- Đối với các hộ chăn nuôi gia súc (heo, trâu bò) có tổng đàn từ 200 con trở xuống (trong phạm vi tiêm phòng): Được hỗ trợ miễn phí các loại vắc xin Aftopor, Dịch tả heo, Tai xanh và tiền công tiêm phòng.

- Đối với các trang trại chăn nuôi gia súc có tổng đàn trên 200 con: Không được hưởng chính sách hỗ trợ tiêm phòng của nhà nước.  

 

                                                                                            Trần Đức Quân – Chi cục CNTY