Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và hồ tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
09:54 | 05/05/2018 Print   E-mail    

Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và hồ tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030.

Mục tiêu của việc xây dựng cánh đồng lớn nhằm tạo vùng sản xuất quy mô lớn, phù hợp với quy hoạch phát triển cây lúa và hồ tiêu của tỉnh; hình thành mối liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất, gắn với tiêu thụ; tạo ra sản lượng hàng hóa tập trung, chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm lúa, gạo và hồ tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và các đối tác tham gia.

          Việc xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và hồ tiêu sẽ hình thành vùng tập trung theo hướng hàng hóa, tạo điều kiện để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, ngân hàng và nông dân để có sự chuyển biến về chất lượng, giá trị hàng hóa. Hình thành cánh đồng lớn sẽ khai thác, huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế trong hoạt động liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản.

Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa tập trung tại các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Tân Thành với diện tích sản xuất lúa là 7.700 ha (tương đương 2.560ha đất lúa 3 vụ, với sản lượng khoảng 40.000 tấn lúa/năm); cánh đồng lớn sản xuất hồ tiêu tập trung tại ba huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành với diện tích 2.600 ha, tương đương khoảng 5.170 tấn/năm; được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên kết, chiếm 30% sản lượng lúa và hồ tiêu hàng năm của tỉnh; sản xuất theo quy trình VietGAP/Global GAP hoặc các tiêu chuẩn khác đáp ứng yêu cầu thị trường.

Các đối tượng khi tham gia sẽ được hưởng các chính sách hiện hành gồm: Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Quyết định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp nông thôn,…

                                              Châu Nguyễn - Chi cục TT&BVTV