Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Tiến bộ kỹ thuật mới: Sử dụng ong ký sinh (Anagyrus lopezi) để quản lý rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihot) hại sắn (Manihot esculenta Crantz)
09:52 | 10/07/2017 Print   E-mail    

Ngày 21/6/2017, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã ký Quyết định số 1284/QĐ-BVTV-KH công nhận “Sử dụng ong ký sinh (Anagyrus lopezi) để quản lý rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihot) hại sắn (Manihot esculenta Crantz)” là tiến bộ kỹ thuật mới.

            Quy trình là giải pháp kỹ thuật của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh, với sự hỗ trợ của Tổ chức FAO (năm 2013), đã nhân nuôi và phóng thích thành công ong ký sinh Anagyrus lopezi, giúp nông dân trồng sắn tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý rệp sáp bột hồng hiệu quả, bảo vệ môi trường bền vững.

 

Chi cục TT&BVTV phóng thích ong ký sinh tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

Quy trình này áp dụng cho các vùng trồng sắn trong cả nước.

Phương pháp thực hiện quy trình sử dụng ong ký sinh (Anagyrus lopezi) để quản lý rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihot) hại sắn (Manihot esculenta Crantz), gồm 3 bước:

-   Bước 1: Nhân nuôi rệp sáp bột hồng.

-   Bước 2: Nhân nuôi ong ký sinh.

-   Bước 3: Phóng thích ong ký sinh.

Thành Công (Chi cục TT&BVTV)