Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Chương trình Cùng Nông Dân Bảo Vệ Môi Trường – hành trình 5 năm tiên phong trong công tác xử lý bao gói thuốc BVTV
07:56 | 08/04/2017 Print   E-mail    

Theo tính toán của các chuyên gia, tại Việt Nam, khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chiếm trung bình 14,86% khối lượng thuốc BVTV, riêng lượng thuốc BVTV bám dính trên bao gói chiếm từ 1,85% - 2%, điều đó có nghĩa sử dụng càng nhiều thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại cây trồng thì lượng bao gói thuốc BVTV kèm theo thuốc BVTV thải ra môi trường ngày càng nhiều. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có diện tích đất sản xuất trồng trọt 105.402 ha, chiếm gần 53 % tổng diện tích đất nên lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh từ hoạt động trồng trọt là rất lớn.

Nguồn bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực như: ô nhiễm môi trường do thuốc BVTV còn bám dính trên bao gói; ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, gây thương tích do giẫm đạp lên bao gói thuốc BVTV, đặc biệt là các dạng chai thủy tinh; gây ô nhiễm môi trường do bao gói đựng thuốc BVTV rất khó phân hủy...Tuy nhiên, phần lớn nông dân chỉ quan tâm tăng mùa, chuyển vụ, thâm canh để tăng năng suất, sản lượng mà ít chú ý đến bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp. Hầu hết nông dân chưa ý thức được sự nguy hại do bao gói thuốc BVTV gây ra. Bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng chủ yếu bị vứt ngoài đồng ruộng, một số đem đốt, bán phế phẩm, chôn xuống đất.

Từ năm 2013, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời triển khai Chương trình Cùng Nông Dân Bảo Vệ Môi Trường. Sau 05 năm thực hiện, nhận thức về tác hại của bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và ý thức bảo vệ môi trường nông thôn của nông dân tham gia chương trình đã có nhiều chuyển biến tích cực; thu hút được sự quan tâm thực sự của người dân, khuyến khích họ tham gia một cách chủ động vào công tác thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Ngày 29/3/2017, Chương trình Cùng Nông Dân Bảo Vệ Môi Trường tổ chức thu gom, vận chuyển, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đợt cuối tại địa bàn Tỉnh với tổng khối lượng 350 kg. Đồng thời, Chương trình tiến hành bàn giao các bể chứa bao gói thuốc BVTV đã hỗ trợ để các địa phương tiếp quản. Đây là tiền đề để các địa phương triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT (ban hành ngày 16/5/2016 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng) đạt kết quả tốt./.

 Hoài Châu, CCTT&BVTV