Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Loại bỏ 03 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
03:10 | 22/02/2017 Print   E-mail    

Ngày 03/01/2017 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho ban hành Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Ban hành theo Quyết định là “Danh sách thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam’’, gồm: 109 tên thương phẩm thuốc BVTV có chứa hoạt chất Carbendazim đăng ký phòng trừ sâu bệnh hại trên khoảng 29 loại cây trồng, trong đó có 37 tên thương phẩm có hoạt chất đơn Carbendazim và 72 tên thương phẩm là hỗn hợp của hoạt chất Carbendazim với các hoạt chất khác; 16 tên thương phẩm thuốc BVTV có chứa hoạt chất Benomyl, trong đó có 11 tên thương phẩm có hoạt chất đơn Benomyl và 5 tên thương phẩm là hỗn hợp của hoạt chất Benomyl với các hoạt chất khác; 49 tên thương phẩm thuốc BVTV có chứa hoạt chất Thiophanate-methyl chủ yếu là hỗn hợp của hoạt chất Thiophanate-methyl với các hoạt chất khác.

Hướng tới loại bỏ một số thuốc bảo vệ thực vật độc hại ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

Theo Quyết định này, các loại thuốc BVTV chứa hoạt chất Carbendazim hoặc Benomyl hoặc Thiophanate-methyl chỉ được sản xuất, nhập khẩu tại Việt Nam tối đa 01 năm, được buôn bán sử dụng tối đa 02 năm kể từ ngày 03/01/2017; ngừng toàn bộ các thủ tục đưa vào Danh mục đối với các hồ sơ đăng ký thuốc BVTV có chứa  hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl kể từ ngày Quyết định ban hành và có hiệu lực.

Ngày 20/12/2016, Cục Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ NN&PTNT) cũng đã có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV; Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV tạm dừng ký hợp đồng khảo nghiệm đối với các Giấy phép khảo nghiệm có chứa hoạt chất nêu trên.

                                                                                                Phạm Thị Hiền - TT&BVTV