Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Một số khó khăn trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp trong nuôi trồng thủy sản và g
01:48 | 19/12/2016 Print   E-mail    

Năm 2016 sắp đi qua, nhìn lại một năm trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016, ngoài những mặt đạt được thì còn gặp rất nhiều khó khăn mà phải cố gắng khắc phục trong năm 2017.

Về mặt đạt được: Từ đầu năm đến nay Chi cục Thủy sản đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại được 34 cơ sở, trong đó.

+ 12 cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, trong đó:

Loại A: 09 cơ sở; Loại B: 02 cơ sở; Loại C: 0 cơ sở; Ngưng hoạt động: 01

   + 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, trong đó:

Loại A: 12 cơ sở                   Loại B: 01 cơ sở                   Loại C: 0 cơ sở

+ 10 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó:

Loại A: 7 cơ sở                     Loại B: 03 cơ sở                   Loại C: 0 cơ sở

+ Việc cấp giấy chứng nhận các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Đã cấp bao nhiêu giấy chứng nhận/tổng số cơ sở được thống kê…

Về công tác giống thủy sản: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có khoảng 126 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Các cơ sở tập trung chủ yếu ở các địa bàn Phường 12-TPVT, thị trấn Long Hải – huyện Long Điền và xã Phước Thuận – huyện Xuyên Mộc. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh sản xuất: Tôm sú: 1.700 triệu post ; Tôm thẻ chân trắng: 1.000 triệu post; Nauplius tôm thẻ: 92.000.000; Cá biển: 32 triệu

Về thực hiện công bố chất lượng giống thủy sản. Mặc dù có số lượng lớn các cơ sở sản xuất giống thủy sản nhưng đa số các cơ sở này đều nằm ngoài quy hoach, trong vùng giải tỏa, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người sản xuất dẫn đến tình trạng thiếu sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở sản xuất giống còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ. Do đó, có rất ít cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh, hiện nay chỉ có 3 cơ sở thực hiện công bố chất lượng giống thủy sản theo Điều 7 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Về thực hiện quy hoạch nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh: Ngày 09/07/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND, V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm giống thủy sản tập trung Phước Hải tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, rộng 149,4 ha. Tuy nhiên, cho đến nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm giống thủy sản vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ có một số ít các cơ sở sản xuất giống thủy sản hoạt động tại đây. Ngày 26/1/2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định Số 167/QĐ-UBND, Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và, Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, trong đó có nuôi dưỡng cá biển bố mẹ, kinh doanh giống cá biển. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện sắp xếp, di dời lồng bè theo trật tự, đúng quy định, đúng quy hoạch.

Kiểm chất chất lượng giống thủy sản bố mẹ chủ lực: Sau khi được sự ủy quyền và hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản về việc kiểm tra, giám sát chất lượng giống thủy sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Chi cục Thủy sản đã triển khai việc thông báo, hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất giống nhập khẩu biết và thực hiện theo quy định. Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ chủ yếu từ các nước Mỹ và Thái Lan. Sau khi được Chi cục thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống đã thực hiện đăng ký kiểm tra nghiêm túc. Đến nay đã tiến hành kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ tôm thẻ chân trắng nhập khẩu của 03 công ty với 8 lô hàng nhập khẩu, tổng số lượng nhập: 5500 con. Kết quả kiểm tra tất cả các lô hàng đều đạt chất lượng.

Một số khó khăn vướng mắc và giải pháp đề

Trong công tác quản lý giống thủy sản: Trong công tác kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa có tiêu chuẩn chất lượng cho con giống Nauplius tôm nước lợ nên Chi cục không thể tiến hành kiểm tra chất lượng lô con giống Nauplius nhập khẩu của các công ty nhập khẩu về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hiện nay, Cơ quan Thú y vùng 6 không thông báo cho Chi cục Thủy sản biết những lô thủy sản nhập khẩu đưa về địa phương. Do đó, nếu các cơ sở nhập khẩu không đăng ký kiểm tra chất lượng thì cơ quan không biết để kiểm tra giám sát chất lượng đàn giống nhập khẩu, đồng thời giám sát quá trình thải loại đàn bố mẹ sau 4 tháng nuôi; Đa số, các cơ sở sản xuất giống thủy sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn nhỏ lẻ, không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy, theo phân cấp quản lý của tỉnh thì các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ này không thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thủy sản nên việc giám sát, kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn; theo Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC, ngày 22/6/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành đã bãi bỏ Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 5/7/2010 Quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống sẽ không thực hiện được việc kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. Trong khi, các cơ sở sản xuất giống nhỏ lẻ lại không thuộc đối tượng áp dụng theo Thông tư 51/2014-TT-BNNPTNT. Do vậy, hiện nay các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản không có giấy phép đăng ký kinh doanh không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nào.

Giải pháp khắc phục và đề xuất kiến nghị:Tham mưu cho sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản yêu cầu cơ quan thú ý Vùng 6, Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi kiểm dịch lô hàng thủy sản nhập khẩu của địa phương phải thông báo cho Chi cục Thủy sản biết để kiểm tra giám sát chất lượng đàn giống nhập khẩu, đồng thời giám sát quá trình thải loại đàn bố mẹ sau 4 tháng nuôi.

Trong công tác triển khai thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Đa số các cơ sở sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đều không ghi chép đầy đủ và lưu giữ nhật ký trong suốt quá trình sản xuất theo đúng quy định; Khu xử lý bùn thải: các cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa quan tâm nhiều đến quy trình xử lý bùn thải sau mỗi vụ nuôi nên chưa có cơ sở nào đầu tư xây dựng khu chứa bùn và xử lý bùn thải từ các ao nuôi. Đối với những khu quy hoạch nuôi thủy sản tập trung, mặc dù đã được xây dựng các khu xử lý bùn thải. Tuy nhiên, do thời gian vừa qua không được nạo vét,cải tạo nên bị đầy và không còn khả năng chứa; Đối với các cơ sở kinh doanh: Theo quy định, các cơ sở kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản khi tiến hành san chia đóng gói phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, qua kiểm tra các cơ sở chưa thực hiện nghiêm quy định trên, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng theo quy định về san chia đóng gói, đặc biệt là đối với nhóm các sản phẩm Chlorine, Thiosulfat và thuốc tím (KMnO4); Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản: Qua giám sát và kiểm tra đánh giá, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản nhận thấy đa số người dân mua các loại sản phẩm như Chlorine, Thiosulfat và thuốc tím (KMnO4) từ các cửa hàng về dùng mà không có nhãn mác và thường dùng theo kinh nghiệm, không có sự chỉ dẫn từ cán bộ chuyên môn, đơn vị cũng đã nhắc nhở và hướng dẫn người dân qua tài liệu, qua tập huấn... để người dân nắm vững và sử dụng đúng mục đích và theo quy định của Ngành; Theo quy định Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, quá trình kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh và bán thâm canh chỉ đối với các cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, các hộ có kinh tế hộ trang trại, tuy nhiên hiện tại trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở nuôi trồng thủy sản diện tích lớn nhưng không đủ điều kiển để đánh giá phân loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, nên việc kiểm soát khó khăn.

Giải pháp và đề xuất: Trong quá trình tập huấn truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Chi cục, nhắc nhở, khuyến cáo bà con kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản tuân thủ đúng theo các quy định về việc đảm bảo an toàn vệ sinh, không sản chia, đóng gói theo đúng quy định của pháp luật, nếu phân chia đóng gói phải được sự cấp phép của các cơ quan chức năng; Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh và bán thâm canh có diện tích lớn mà không có các điều kiện để đánh giá phân loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT thì vẫn áp dụng đánh giá phân loại.

 

BT.Xoan Anh