Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Huyện Đất Đỏ thu hoạch vụ Hè Thu và đang tích cực xuống giống vụ Mùa 2016
08:57 | 11/10/2016 Print   E-mail    

          Vụ Hè thu 2016 huyện Đất Đỏ đã gieo sạ đươc 3.310 ha lúa vượt 3,08% so với kế hoạch huyện đề ra và vượt 4,02% so với cùng kỳ năm trước. Qua khảo sát, vụ Hè thu 2016 tỷ lệ diện tích sử dụng giống xác nhận 1 chiếm khoảng 80%, giống xác nhận 2 chiếm khoảng 15%, còn lại 5% là giống dự trữ trong dân. Các giống cao sản chất lượng cao như OM 4900, OM 6162, OM 4218, OM 6600, OM 7347, OM 5451, ML 48, ... vẫn được người dân sự dụng phổ biến.

Tính đến ngày 16/9/2016, bà con nông dân huyện Đất Đỏ đã thu hoạch được 2,581/3,310 ha, đạt 78% so với DTGT vụ.  Năng suất trung bình từ 50-60 tạ/ha. Phần lớn diện tích lúa Hè thu còn lại đang trong giai đoạn Chín, dự kiến đến cuối tháng 9/2016 toàn huyện sẽ kết thúc thu hoạch 22% diện tích lúa Hè thu còn lại.

Song song với thu hoạch vụ Hè Thu, việc xuống giống vụ Mùa cũng được triển khai, tính đến ngày 16/9/2016 toàn huyện đã gieo sạ được 956 ha lúa vụ Mùa đạt 25% kế hoạch huyện giao. Trong đó lúa giai đoạn < 20Nss có 853 ha và lúa giai đoạn 20-40 Nss có 103 ha. Nhằm bảo đảm lịch chỉ đạo thời vụ của huyện, UBND các xã thị trấn cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất và vận động cùng với bà con nông dân toàn huyện khẩn trương thực hiện thu hoạch đến đâu tổ chức gieo sạ đồng loạt tập trung theo từng cánh đồng, dự kiến đến hết tháng 9/2016 bà con nông dân sẽ gieo sạ được trên 90% diện tích lúa theo kế hoạch đã đề ra.

 

                               Nguyễn Hùng - Trạm BVTV Đất Đỏ