Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
Tình hình kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2016
09:25 | 03/08/2016 Print   E-mail    

Được sự ủy quyền của Tổng cục Thủy sản tại Quyết định số 78/QĐ-TCTS-NTTS, ngày 22/02/2016 về việc kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu đến hết ngày 15/12/2016.

Căn cứ chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của Chi cục Nuôi trồng Thủy sản về quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng các quy định, trình tự thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản đã gửi thông báo, đồng thời mời các cơ sở sản xuất giống có nhập khẩu giống thủy sản bố mẹ chủ lực tham dự cuộc họp hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu và giải đáp các thắc mắc xung quanh thủ tục hành chính này. Sau khi được Chi cục thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống đã thực hiện đăng ký kiểm tra khá nghiêm túc.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục đã tiến hành kiểm tra chất lượng giống thủy sản bố mẹ tôm thẻ chân trắng nhập khẩu với kết quả như sau:

Chi cục đã kiểm tra 03 cơ sở với 5 lô hàng nhập khẩu, kết quả kiểm tra tất cả các lô hàng đều đạt chất lượng.

1. Cty TNHH Thủy sản Mạnh Cường, địa chỉ 319, Cách Mạng Tháng Tám, P. Phước Nguyên, tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT, nhập khẩu 01 lô vào ngày 29/4/2016, số lượng 300 con, nhà sản xuất/Nước xuất xứ: C.P.Merchandising Co., Ltd (Thailand).

2. Chi nhánh công ty TNHH sản xuất thủy sản An Tài, địa chỉ Khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhập khẩu 02 lô vào ngày 13/4/2016 và 11/6/2016, số lượng 1050 con, nhà sản xuất/Nước xuất xứ: Shrimp Improvement Systems Hawaii LLC. (Hawaii, Mỹ)

3. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh 2 tại Vũng Tàu, địa chỉ Khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhập khẩu 02 lô vào ngày 26/5/2016 và  27/5/2016 với số lượng 1760 con, nhà sản xuất/Nước xuất xứ: C.P.Merchandising Co., Ltd (Thailand).

Nguyễn Thị Thúy Nga – Chi cục Nuôi trồng Thủy sản