Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10:40 | 10/07/2016 Print   E-mail    

Nước nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường. Việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước có vai trò lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống, giảm nhẹ tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định; nhận thức của các cấp, ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về tài nguyên nước từng bước được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác bảo vệ môi trường,

Tuy nhiên trên thực tế, việc quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước còn tồn tại những bất cập như: chưa kiểm soát chặt chẽ lưu lượng nước khai thác thực tế và tổn thất trong quá trình khai thác nước; việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép, xả nước thải không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn vào nguồn nước còn diễn ra khá phổ biến, gây tác động xấu đến môi trường sinh sống của người dân và cảnh quan chưa được khắc phục triệt để, gây nguy cơ thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước; quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước còn phân tán, chồng chéo; bộ máy tổ chức, năng lực quản lý tài nguyên nước chưa đáp ứng được yêu cầu, tại một số địa bàn, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở thiếu quan tâm đến công tác bảo vệ tài nguyên nước; cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý còn thiếu; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước chưa thực sự sâu và rộng; một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên nước;...

Thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưòng đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có những chỉ đạo sát sao để bảo vệ nguồn tài nguyên nước của tỉnh trước tình hình thiếu nước sinh hoạt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây.

Với những thay đổi về pháp lý và để khắc phục, hạn chế những bất cập còn tồn tại nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành chỉ thị 14/CT-UBND ngày 15/6/2016 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường công tác quản lý, thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị sô 14/CT-UBND ngày 28/6/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công văn số 1696/SNN-NN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và văn bản pháp luật về tài nguyên nước đến người dân, các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả để bảo vệ nguồn nước, chống suy thoái cạn kiệt nguồn nước.

2. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước; các chủ trương, định hướng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo các quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về lĩnh vực tài nguyên nước; quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở vùng giáp ranh với các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia ký kết; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trái với quy định của pháp luật.

3. Việc cấp phép hoạt động tài nguyên nước phải tuân thủ Luật Tài nguyên nước năm 2012, Nghị định sổ 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh và phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường. Hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các khu vực: có nguồn nước mặt có khả năng đáp ứng ổn định cho các nhu cầu sử dụng nước; có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ bị hạ thấp quá mức; có nguy cơ sụt, lún đất, xâm nhập mặn, gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất; có nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa có giải pháp công nghệ xử lý bảo đảm chất lượng; khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng (trừ các trường hợp đặc biệt phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, công cộng...).

Khu nuôi tôm tại Phường Long Hương – TP.Bà Rịa

 

Đối với công tác tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các công tác sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan địa phương thực hiện tốt quy hoạch thủy lợi, quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn: khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt nông thôn.

b) Khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 15/12/2015.

c) Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt đúng theo quy Luật Tài nguyên nước năm 2012.

d) Vận hành các hồ chứa nước theo đúng quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

đ) Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở chế biến thủy sản để giám sát tình hình xả nước thải ra môi trường bên ngoài làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như quá trình sản xuất của con nông dân.

e) Thực hiện nhiệm vụ quan trắc và cảnh báo môi trường tại các mặt nước nuôi trồng thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh để có các khuyến cáo cho bà con nông dân chủ động trong công tác thả giống, nuôi và phòng chống dịch bệnh; tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất, ứng dụng các công nghệ sản xuất mới hiện đại, thân thiện với môi trường để hạn chế lượng chất thải ra môi trường bên ngoài;

g) Xây dựng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng để hạn chế khai thác nước dưới đất sử dụng cho tưới tiêu, đặc biệt tại các địa phương hiện đang khai thác nước dưới đất để trồng lúa nước; khuyến khích người dân áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt trong trồng trọt để hạn chế khai thác nước dưới đất; tổ chức vận động nhân dân thực hiện các biện pháp giảm thiểu việc đưa các chất độc hại vào nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp.

f) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt nông thôn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ vào tháng 11 hàng năm để tổng họp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

BT.Xoan Anh