Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng - cây điều tỉnh BR-VT, công nhận ba cây điều đầu dòng do Trung tâm
10:26 | 09/05/2016 Print   E-mail    

          Điều là cây công nghiệp quan trọng trên địa bàn tỉnh, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Theo báo cáo của Ngành nông nghiệp, diện tích sản xuất cây điều toàn tỉnh hiện nay khoảng 9.909 ha, năng suất bình quân 12,1 tạ/ha. UBND tỉnh đã có Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 về việc phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất điều của tỉnh BR-VT đến năm 2020. Theo Quyết định đã được phê duyệt, diện tích sản xuất điều ổn định khoảng 7.000 ha, năng suất bình quân đạt 15,2 tạ/ha, trong đó tập trung cải tạo 1.919 ha điều giống cũ có năng suất thấp bằng các giống điều ghép có năng suất và chất lượng cao. Để chuẩn bị nguồn cây giống tốt phục vụ nhu cầu tái cơ cấu Ngành nông nghiệp trong thời gian tới đối với một số cây trồng trọng điểm, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ (TT. NCCAQMĐNB) đề xuất ba cây điều đầu dòng đề nghị Sở NN&PTNT xem xét công nhận.

            Trên cơ sở đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu nhập nội, bình tuyển, chọn lọc giống và xây dựng quy trình thâm canh điều giai đoạn 1999-2001”, Trung tâm đã trồng khảo nghiệm một số giống điều có triển vọng của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chuyển giao, trong đó có giống điều PN1. Giống điều PN1 đã được công nhận giống chính thức và phổ biến trong sản xuất theo Quyết định số 3492/QĐBNN-KHCN ngày 9/9/1999 của liên Bộ NN&PTNT và Bộ KHCN. Sau 3 năm nghiên cứu theo dõi từ năm 2014-2016, Trung tâm lựa chọn từ quần thể điều PN1 được 3 cá thể tiêu biểu: ĐBR1, ĐBR2, ĐBR3 có đầy đủ các đặc điểm nổi trội như: sinh trưởng tốt, ít nhiễm sâu, bệnh, năng suất và chất lượng vượt trội so với giống PN1. Chiếu theo tiêu chí tạm thời về cây điều đầu dòng do Cục Trồng trọt ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-TT-CCN ngày 01 tháng 9 năm 2015, Trung tâm nộp hồ sơ đề nghị Sở NN&PTNT xem xét công nhận 3 cây điều đầu dòng: ĐBR1, ĐBR2, ĐBR3.

Kiểm tra thực địa vườn điều tại Trung tâm

               Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 157/QĐ-TT&BVTV ngày 07 tháng 4 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng - cây điều tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 5 tháng 5 năm 2016, tại văn phòng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng - cây điều đã tổ chức họp và thống nhất đề xuất Sở NN&PTNT công nhận chính thức 3 cây điều đầu dòng: ĐBR1, ĐBR2, ĐBR3. Hội đồng thống nhất đặt tên 3 cây điều đầu dòng theo thứ tự: ĐPNBR1, ĐPNBR2, ĐPNBR3 và giao cho Trung tâm nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ quản lý, khai thác tạo nguồn giống điều tốt phục vụ nhu cầu cải tạo vườn điều của bà con trên địa bàn tỉnh.   

                                          Thanh Sơn - Chi cục Trồng trọt & BVTV