Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Huyện Đất Đỏ đang rộ mùa thu hoạch rộ lúa Đông Xuân 2015-2016
09:35 | 21/03/2016 Print   E-mail    

          Vụ Đông xuân 2015 – 2016 huyện Đất Đỏ đã gieo sạ đươc 3.265 ha lúa  vượt 12% so với kế hoạch huyện đề ra và vượt 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

          Về thời vụ gieo sạ, toàn huyện có 18% diện tích lúa gieo sạ vụ Đông xuân sớm (trong khoảng từ ngày 05 đến 30/11/2015); Có 57% diện tích gieo đúng lịch chính vụ (từ ngày 01 đến 31/12/2015); và 25% diện tích lúa kết thúc gieo sạ trước ngày 15/01/2016, phần lớn diện tích này do ảnh hưởng mưa muộn trong năm 2015 nên phải kéo dài thời gian thu hoạch vụ Mùa 2015 đến đầu tháng 01/2016.   

 

Thu hoạch lúa tại xã Láng Dài

     
          Theo kết quả khảo sát, vụ Đông Xuân 2015-2016 tỷ lệ diện tích sử dụng giống xác nhận 1 chiếm khoảng 80%, giống xác nhận 2 chiếm khoảng 15%, còn lại 5% là giống dự trữ trong dân. Các giống cao sản chất lượng cao như OM 4900, OM 6162, OM 4218, OM 6600, OM 7347, OM 5451, ML 48, ... được đưa vào sử dụng ngày càng phổ biến,

Bộ giống lúa sử dụng trong vụ Đông Xuân 2015-2016 trên địa bàn huyện khá phong phú, nhưng phổ biến nhất vẫn là các giống OM 6162 chiếm tỷ lệ 22.2%, OM 4900 chiếm 17.3%, OM 5451 chiếm 15.2%, OM 7347 chiếm 14.8%, và một số giống khác.

          Tính đến ngày 15/03/2016 toàn huyện đã thu hoạch được 870 ha lúa Đông xuân đạt 26,6% so với tổng diện tích gieo sạ, năng suất đạt 60 – 70 tạ/ha. Phần lớn diện tích lúa Đông xuân còn lại đang trong giai đoạn Trỗ - Chín, dự kiến đến cuối tháng 3 đến giữa đầu tháng 4/2016 toàn huyện sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ lúa Đông xuân.            

                                           Nguyễn Hùng

                                            Trạm BVTV Đất Đỏ