Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
kết quả nuôi trồng thủy sản năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016
04:20 | 29/01/2016 Print   E-mail    

           Trước tình hình nuôi trồng thủy sản có phần khó khăn do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan tác động như tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều nơi, nhiều vùng khiến cho người dân điêu đứng vì cá, tôm chết hàng loạt diễn ra liên tục, mà đỉnh điểm là vào các tháng cuối năm 2015, một số lý do khác như người nuôi thiếu nguồn giống sạch bệnh, thiếu nước mặn cung cấp cho một số khu nuôi trọng điểm, thiếu sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi và một số lý do khó khăn khác đã dẫn đến diện tích nuôi năm 2015 giảm so với năm 2014, chủ yếu xảy ra đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, mà nguyên nhân chính là do tình hình nuôi tôm nước lợ còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Một số địa phương, người dân đã chuyển một phần diện tích sang nuôi cá rô phi nhằm cải tạo môi trường ao nuôi, một số diện tích còn lại thì ngừng nuôi để chờ thả giống vụ mới.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương các cấp, của các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện công tác chỉ đạo mùa vụ, công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản… nên trong năm 2015, mặc dù diện tích có giảm hơn so với năm 2014, tình hình dịch bệnh vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhưng kết quả nuôi trồng thủy sản trong năm 2015, cụ thể là sản lượng vẫn bảo đảm và vượt kế hoạch đề ra.

1. Về diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 7.116,2 ha, giảm 166 ha (tương đương 2,27%) so với cùng kỳ 2014.

Trong đó:

 - Diện tích nuôi tôm sú:                                         3.307,7 ha.

+ Nuôi Công nghiệp – Bán công nghiệp:                    185,5 ha.

+ Nuôi quảng canh cải tiến – Quảng canh:     3.122,2 ha.

- Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp:      400,5 ha.

- Diện tích nuôi cá nước ngọt:                                2,156.8 ha.

+ Nuôi Công nghiệp – Bán công nghiệp:                    487,4 ha.

+ Nuôi quảng canh cải tiến – Quảng canh:     1.669,4 ha.       

- Diện tích nuôi cá nước mặn, lợ:                               481.7ha.

+ Nuôi Công nghiệp – Bán công nghiệp:                    123,6 ha.

+ Nuôi quảng canh cải tiến – Quảng canh:        358,1 ha.

- Diện tích nuôi Thủy sản khác:                                          769,5 ha.

+ Nuôi Công nghiệp – Bán công nghiệp:                      34,0 ha.

+ Nuôi quảng canh cải tiến – Quảng canh:         735,5 ha.

Giải trình về diện tích NTTS giảm: Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2015 giảm so với năm 2014 chủ yếu xảy ra đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng. Nguyên nhân chính là do tình hình nuôi tôm nước lợ còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nguồn giống sạch bệnh, thiếu nước mặn cung cấp cho một số khu nuôi trọng điểm… Vì vậy, một số cơ sở đã chuyển sang nuôi cá rô phi nhằm cải tạo môi trường ao nuôi hoặc tạm thời ngừng nuôi để chờ vụ mới.

Cá bớp thương phẩm nuôi lồng bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn

2. Về sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 16.835,5 tấn, đạt 108,62% so kế hoạch năm, tăng 4,3 % so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó:

- Tôm sú: 1874 tấn, tăng 39 tấn, tương đương 2.12%.

- Tôm thẻ: 1876.5 tấn, giảm 664 tấn tương đương 26.1%.

- Cá nước ngọt: 5635 tấn, tăng 1,074 tấn tương đương 23.53%.

- Cá nước mặn, lợ: 2383 tấn giảm 301 tấn tương đương11.2%.

- Thủy sản khác: 5067 tấn tăng 548 tấn tương đương12.11%.

Nguyên nhân tôm thẻ chân trắng giảm sản lượng là do tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng nói riêng, tôm nước lợ nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên một số hộ nuôi tôm chuyển sang nuôi cá rô phi, vì vậy sản lượng cá rô phi tăng cao trong khi sản lượng tôm thẻ lại giảm đáng kể.

Riêng cá mặn lợ, chủ yếu là cá nuôi lồng bè do môi trường nuôi chưa ổn định, thường xuyên bị ô nhiễm nên các cơ sở nuôi hạn chế, sản lượng thu hoạch cũng giảm sút so với cùng kỳ. Trong vài tháng cuối năm 2015, đã xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt do ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại rất lớn cho nghề nuôi trồng thủy sản lồng bè của tỉnh, làm sụt giảm sản lượng và gây tâm lý bất an cho người nuôi.

3. Về sản xuất, cung ứng giống thủy sản

Hiện trên địa bàn tỉnh, do cầu nguồn giống tôm thẻ chân trắng tăng cao, nên một số cơ sở sản xuất giống trên địa bàn đã chuyển từ sản xuất giống tôm sú sang sản xuất giống tôm thẻ chân trắng. Năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 122 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, trong đó:

- Tôm Sú: Hiện trên toàn tỉnh có 105 cơ sở sản xuất giống tôm sú, tập trung chủ yếu ở phường 12, thành phố Vũng Tàu, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng từ 1800 triệu post/năm.

- Tôm Thẻ: Hiện trên toàn tỉnh có khoảng 15 cơ sở sản xuất, tập trung chủ yếu ở huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng từ 1000 triệu post.

- Tôm càng xanh: 2 cơ sở, trên địa bàn phường 12, thành phố Vũng Tàu, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 30 triệu con giống

Mặc dù có số lượng lớn các cơ sở sản xuất giống thủy sản nhưng đa số các cơ sở đều nằm trong vùng giải tỏa, trong khi đó khu quy hoạch sản xuất giống tập trung tại huyện Đất Đỏ chưa hoàn thiện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người sản xuất dẫn đến tình trạng thiếu sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở sản xuất giống còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ.

4. Về sản lượng nuôi công nghiệp thủy sản chủ lực:

- Năng suất tôm sú nuôi CN đạt Bq khoảng từ : 3,5 – 4,5 tấn/ha

- Tôm thẻ nuôi CN đạt Bq khoảng từ: 7,5 tấn – 8 tấn/ha.

Nhìn chung sản lượng nuôi CN của tôm sú và tôm thẻ của địa phương tỉnh BRVT vẫn còn ở mức thấp so với các tỉnh trong khu vực và cả nước vì một số lý do: Trình độ canh tác của người dân nói chung còn thấp; Chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu thất thường; Môi trường nuôi bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, chất thải; Cơ sở hạ tầng các khu nuôi trọng điểm chưa hoàn thiện; Thiếu nguồn nước mặn, ngọt cho các vùng nuôi; Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát…

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng VietGAP tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

 

5. Kế hoạch thực hiện năm 2016.

Về diện tích và sản lượng, theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016, diện tích nuôi trồng thủy sản  phấn đấu đạt 7.272 ha, tăng 166 ha, tương đương 2,33% so với cùng kỳ năm 2015, tổng sản lượng thuỷ sản nuôi phấn đấu đạt 17.778 tấn, tăng 5,6 % so với sản lượng năm 2015. Trong đó, sản lượng nuôi nước ngọt đạt 5.278 tấn, nuôi nước mặn, lợ đạt 12.150 tấn, cụ thể: Tôm sú đạt 1.900 tấn; Tôm thẻ chân trắng đạt 2.500 tấn; Cá lồng bè 1.500 tấn; Cá biển khác 1.300 tấn; Nhuyễn thể 5.300  tấn.

6. Các đề xuất và kiến nghị.

Đứng trước tình hình dịch bệnh và ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường trong năm 2015 và các năm vừa qua, gây thiệt hại vô cùng lớn cho ngành nuôi trồng thủy sản của Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, của cả nước nói chung. Được đánh giá là một tỉnh ven biển phù hợp để phát triển nghề nuôi thủy sản ở cả ba vùng sinh thái ngọt và mặn lợ, và để phát triển bền vững ngành nuôi, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét trình UBND tỉnh cho chủ trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu quy hoạch nuôi công nghiệp, khu sản xuất giống thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Sớm hoàn thiện hệ thống kênh cấp nước mặn tại ấp Ông Tô – xã Phước Thuận – Huyện Xuyên Mộc để cung cấp nước mặn cho khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung và các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Phước Thuận – Huyện Xuyên Mộc, hệ thống điện 3 pha dẫn vào khu nuôi phục vụ sản xuất để bà con nuôi an tâm sản xuất và phát triển bền vững.

+ Hoàn thiện khu sản xuất giống tập trung tại Thị trấn Phước Hải – huyện Đất Đỏ để các tổ chức, cá nhân sớm ổn định sản xuất giống thủy sản nâng cao chất lượng con giống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 2015, một năm đầy sóng gió với ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đi qua. Kỳ vọng bước sang năm 2016, với sự quyết tâm cao của Ngành Nông nghiệp nói chung, lĩnh vực thủy sản nói riêng sẽ có nhiều thuận lợi hơn, đạt được nhiều kết quả khả quan, quyết tâm đạt và vượt tất cả các mục tiêu chung của Ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Nguyễn Hữu Thi.