Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về Lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2015
03:58 | 29/01/2016 Print   E-mail    

             Trong năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Thanh tra Sở trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý; đã phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản là 167 phương tiện/ 205 hành vi /39 đợt thanh kiểm tra, kiểm soát . 

 Nhằm tuyên truyền, nhắc nhỡ, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, đồng thời xử lý triệt để các đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Trong năm 2015 lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện tàu thuyền khai thác đánh bắt hải sản vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hoạt động sản xuất trên biển, kinh doanh và chế biến thủy sản. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã ra quyết định xử phạt 167 phương tiện với tổng số hành vi vi phạm là 205; trong đó: 133 trường hợp vi phạm về khai thác thủy sản, 69 trường hợp vi phạm quy định về công tác quản lý tàu cá, 02 trường hợp vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 01 trường hợp vi phạm về sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản ( Chỉ thị 01/1998/CT-TTg). Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 939.600.000đ( trong đó có 36 phương tiện chưa nộp trường hợp).

Theo đó, các vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản bao gồm: Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; về khai thác thủy sản; về quản lý tàu cá và quản lý thuyền viên tàu cá; về nuôi trồng thủy sản, sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; về thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, mua bán, nhập khẩu thủy sản…

Tàu cá vi phạm cào gần bờ

 

Tàu cá vi phạm Khai thác thủy sản bằng kích điện

 

Nguyễn Đức Hùng - Chi cục Khai thác & BVNLTS