Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
Tổng kết thành lập tổ hợp tác, tổ ngư dân đoàn kết sản xuất đánh bắt hải sản trên biển năm 2015
02:36 | 06/01/2016 Print   E-mail    

Tính đến ngày 30/12/2015, tỉnh BRVT có 6294 tàu cá với tổng công suất máy chính là 1.107.736CV ( trong đó tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên là 2.840 chiếc/ 1.026.821CV). Trong thời gian qua, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã tăng cường hướng dẫn các địa phương có đội tàu khai thác hải sản hướng dẫn ngư dân thành lập tổ hợp tác/tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc tổ chức cho ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển và Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong thời gian qua, Chi cục đã phối hợp UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá tham gia thành lập Tổ Đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tính đến ngày 30/12/2015 Chi cục đã vận động thành lập được 293 tổ, 1823 thành viên và 1823 phương tiện.

Mô hình tổ đội đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển

Ngư dân tham gia tổ hợp tác/tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển để hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác hải sản, chuyển tải sản phẩm từ tàu về bờ, tăng cường thời gian bám biển, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro gặp phải rủi ro khi hoạt động trên biển.

            Hình thức hợp tác khai thác trên biển được hình thành chủ yếu là cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa phương cư trú, cùng dòng họ và người thân trong gia đình tự thỏa thuận, hợp tác, liên kết khai thác, vận chuyển sản phẩm, cứu nạn, cứu hộ trên biển khi có sự cố.

Thông qua sinh hoạt của các tổ hợp tác/tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển, Chi cục đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân về vùng biển chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Trong thời gian tới Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục tăng cường hướng dẫn, vận động ngư dân thành lập tổ hợp tác/tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển để nâng cao hiệu quả khai thác, kết nối trao đổi thông tin và hỗ trợ ứng phó với những điều kiện thời tiết bất thường và an ninh an toàn trên biển.

Nguyễn Đức Hùng - Chi cục Khai thác & BVNLTS