Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
Kết quả công tác thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015
02:18 | 17/12/2015 Print   E-mail    

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-NTTS, ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chi Cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2015. Sau một năm triển khai công tác tại các 12 vị trí thu mẫu (Long Hương (thu mẫu tại 3 vị trí là: Cống số 14, cống số 02 và Cống gần nhà ông chuyên), Lộc An (thu mẫu tại 2 vị trí là: Cầu Bà Đáp và Cầu Sông Ray), Phường 12 (thu mẫu tại 2 vị trí là: Nhánh sông mũi nhái và Cống nhà ông Mười Bạch), Long Sơn (Thu mẫu tại 02 vị trí là: Phao bù số 8 và ngã 3 vàm núi), An Ngãi (thu mẫu tại 01 vị trí là bún cây xanh), Phước Thuận (thu mẫu tại 01 vị trí là: ngã 3 sông hỏa sông ray) và Tân Thành (Thu mẫu tại 01 vị trí là: ngã 3 rạch chanh).

Từ đầu năm đến nay Chi cục đã thu được 288 mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng 48 mẫu so với cùng kỳ năm 2014- Số chỉ tiêu môi trường phân tích được: 2.016 chỉ tiêu.

Trong đó: Có 993 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép và 1.023 chỉ tiêu vượt quá giới hạn cho phép.

            - Số chỉ tiêu pH vượt quá giới hạn cho phép: 41/288  chỉ tiêu.

            - Số chỉ tiêu độ mặn vượt quá giới hạn cho phép: 57/288 chỉ tiêu.

            - Số chỉ tiêu độ kiềm vượt quá giới hạn cho phép: 47/288 chỉ tiêu.

            - Số chỉ tiêu hàm lượng COD vượt quá giới hạn cho phép: 194/288 chỉ tiêu.

            - Số chỉ tiêu hàm lượng sắt vượt quá giới hạn cho phép: 200/288 chỉ tiêu.

            - Số chỉ tiêu hàm lượng đồng vượt quá giới hạn cho phép: 223/288 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu Hàm lượng mangan vượt quá giới hạn cho phép: 261/288 chỉ tiêu

Đối với các chỉ tiêu môi trường vượt quá giới hạn cho phép theo quy định: QCVN 10:2008/BTNMT và Thông tư 44/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 07 năm 2010, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản đã đưa ra các khuyến cáo cho bà con nông đân nuôi trồng thủy sản, khi cung cấp nước vào ao ương, nuôi trồng thủy sản phải qua hệ thống lắng, lọc để xử lý, đồng thời khuyến cáo bà con nếu các yếu tố môi trường không nằm trong giới hạn cho phép hoặc vượt quá hay thấp quá thì không nên lấy nước vào nuôi đối với nuôi đất.

Bảng thông tin quan trắc đặt tại Phường 12 –TP.Vũng Tàu

Sau khi có kết quả quan trắc Chi cục điều đưa các thông báo quan trắc xuống địa phương xã, Phòng kinh tế/Nông nghiệp huyện, thành phố đồng thời dán kết quả quan trắc tại các bảng thông tin quan trắc mà Chi cục đặt tại các địa điểm lấy mẫu.

Kết quả lấy mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản được Chi cục thực hiện trong năm qua cũng đã cảnh báo kịp thời cho bà con trong việc chủ động nguồn nước tốt cung cấp vào ao nuôi để hướng đến vùng nuôi phát triển bền vững và lâu dài.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

- Thường xuyên rà soát lại các địa điểm lấy mẫu để cho phù hợp với tình hình thực tế, từng địa phương, từng vùng nuôi sao cho công tác này có hiệu quả nhất.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết việc lấy mẫu nước quan trắc và quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh cho năm 2016. Dự kiến trong năm 2016 Chi cục sẽ lấy mẫu tại 07 địa điểm và 12 vị trí thu mẫu, số lượng mẫu năm 2016 là 288 mẫu bằng với số lượng mẫu trong năm 2015.

- Đưa các thông tin, các khuyến các kịp thời xuống địa phương, người dân để chủ động trong việc lấy nước vào ao nuôi, phòng chống các dịch bệnh liên quan đến môi trường nước khi xảy ra.

BT.Xoan Anh - Chi cục Nuôi trồng thủy sản