Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
Tàu cá xin đóng mới có công suất máy chính từ 250CV phải có hợp đồng thiết kế kỹ thuật
02:27 | 09/12/2015 Print   E-mail    

                Phát triển nghề biển là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhưng phát triển thế nào cho bền vững. Vì vậy, việc đóng mới các con tàu hiện đại vươn ra khơi xa cần được đầu tư hơn về con người, kỹ thuật mới, để đáp ứng nhu cầu của ngư dân...

Để thực hiện việc quản lý đóng mới tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo đúng Quy chế đăng kiểm tàu cá được ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong thời gian qua vẫn còn nhiều tàu cá được đóng mới có công suất từ 250CV trở lên mà không có thiết kế kỹ thuật được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt, có thể gây mất an toàn tàu cá khi hoạt động trên biển.

Để thuận tiện chi cục đã gửi thông báo đến UBND các huyện, phòng kinh tế hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân, các cơ sở đóng sửa tàu thuyền để biết về quy định khi đóng mới tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên, các tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế cấp I  hoăc không hạn chế thì khi đóng mới bắt buộc phải có thiết kế kỹ thuật được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt ( theo quy định tại điều 13 quy chế đăng kiểm tàu cá được ban hành theo quyết định 96/2007/QĐ-BNN ) lộ trình được thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 30/11/2015 tất cả tàu cá xin đóng mới có công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên bắt buộc phải có hợp đồng thiết kế tàu cá với cơ quan thiết kế tàu cá.

Tàu cá đóng mới công suất từ 250 CV trở lên bắt buộc phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt

 

2. Từ ngày 01/01/2016 trở đi yêu cầu chủ tàu xin đóng mới tàu cá có công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên bắt buộc phải có hồ sơ thiết kế kỹ thuật được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt.

Thực hiện xác nhận vào tờ khai đóng mới khi tổ chức cá nhân xin đóng mới tàu cá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại mục 1.

Khi tổ chức, cá nhân đóng mới tàu cá đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc nêu trên thì Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản mới tham mưu trình Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp văn bản chấp thuận cho đóng mới tàu cá..

Để góp phần đảm bảo an toàn cho những con tàu ra khơi, Chi cục đã phổ biến các quy định hoạt động của nghề cá đến ngư dân; phổ biến quy định đóng mới tàu cá cho các chủ tàu rõ: chỉ được phép đóng mới, cải hoán tàu cá khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận đóng mới, có hợp đồng giám sát kỹ thuật với cơ quan chức năng, có thiết kế kỹ thuật...

Nguyển Đức Hùng - Chi cục Khai thác & BVNLTS