THÔNG TIN TRONG NGÀNH THÔNG TIN TRONG NGÀNH
Web Content Image

Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ấn Độ có khả năng sẽ hạn chế nhập khẩu hồ tiêu giá rẻ từ Việt Nam thông qua thị trường Sri Lanka vào Ấn Độ và còn cảnh báo hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu cao

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi tiếp tục xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Đá Đen, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa...

Đọc tiếp »
Tin bài khác