THÔNG TIN TRONG NGÀNH THÔNG TIN TRONG NGÀNH
Web Content Image

nâng cấp hệ thống kỹ thuật của trạm bờ tại Tổng cục Thủy sản, 28 tỉnh, thành phố ven biển để giám sát và sử dụng hiệu quả thông tin được giám sát từ 10.000 tàu cá là Tổ trưởng các tổ đội (tương ứng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

cơ quan có thẩm quyền tại địa phương áp dụng các hình thức xử phạt cao nhất đối với chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai...

Đọc tiếp »
Web Content Image

các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản (gọi tắt là người nuôi) trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành các quy định về quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, không tự ý cơi nới, tự phát mở...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thuốc thú y được sử dụng trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích phòng bệnh, trị bệnh cho gia súc, gia cầm phải có tên trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc được Cơ quan...

Đọc tiếp »
Web Content Image

“Việc sản xuất tôm giống ở đây hoàn toàn bị động cả đầu vào và đầu ra. Nếu sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, ấu trùng đưa vào nuôi phải đặt hàng các công ty nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ

Đọc tiếp »
Tin bài khác