LÃNH ĐẠO SỞ LÃNH ĐẠO SỞ
Web Content Image

Trong quá trình kêu gọi đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh sẽ chọn lựa những dự án vừa đáp ứng yêu cầu về công nghệ cao, vừa phải có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đây là phong trào thúc đầy việc trồng cây gây rừng, nhằm tuyên truyền, giáo dục mục đích ý nghĩa của việc trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về tác dụng của rừng gắn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh BR-VT cần tuyền 02 viên chức vị trí chẩn đoán viên, làm việc tại các trạm CN&TY tại các huyện, cụ thể như sau:

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sản lượng thịt hơi các loại: 5.599 tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 3.685 tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 458 tấn, tăng 3,6% so cùng kỳ; thịt gia cầm 1.456 tấn, tăng 1,3% so cùng...

Đọc tiếp »
Tin bài khác