THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 4/2019 là 6.285 ha. Trong đó: 1.833,4 ha nuôi nước ngọt và 4.452,1 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.511 tấn, tăng 3,9% so...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện 05 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 03 loại cây trồng với diện tích 1,9 ha, sản lượng khoảng 10 tấn/năm

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong 3 tháng đầu mùa khô, toàn tỉnh đã để xảy ra 04 vụ cháy với tổng diện tích cháy là 1,37 ha với 137 lượt người tham gia chữa cháy, các đám cháy chủ yếu cháy dưới tán làm thiệt hại một số cây tái...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hoạt động thả giống thủy sản ra ngoài tự nhiên, là một trong những hoạt động thường xuyên của Ngành Nông nghiệp tỉnh với mục đích chung của hoạt động là nâng cao ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Toàn tỉnh đã đóng mới 3 tàu cá (lũy kế 10 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.870 chiếc, giảm 06 chiếc so với tháng trước, tổng công suất 1.430.112 CV

Đọc tiếp »
Tin bài khác