THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Ngày 06/8/2018 tại Hội trường Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sản lượng thịt hơi các loại: 8.602 tấn, tăng 9,5% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 5.683 tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 542 tấn, tăng 16,1% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.012 tấn

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tổng đàn heo 408.725 con, bằng so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 4.972.780 con, bằng 92,9% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 51.416 con, tăng 17,4% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 134.245 con, tăng 114% so cùng kỳ

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân về quy trình nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến để thực hiện đúng quy định, đủ thành phần hồ sơ, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

“Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2018 tại Đồng Tháp”

Đọc tiếp »
Tin bài khác