ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG
Web Content Image

“Quyết bám ngư trường để bảo vệ biển đảo Tổ Quốc!” Đó là lời phát biểu của bác ngư dân Phạm Văn Minh sau những bức xúc trước hành động ngang ngược của phía Trung Quốc tự động đưa giàn khoan 981 hạ đặt...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong giai đoạn hiện nay, con đường tất yếu dẫn đến thành công của các hộ nông dân là liên kết, hợp tác với nhau trong qui trình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm để sản xuất hàng hóa có năng suất, chất...

Đọc tiếp »