THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: Tính đến ngày 20/5/2019, đã thu hoạch 100% diện tích gieo trồng cây hàng năm là 12.076 ha, đạt 99,2% kế hoạch vụ

Đọc tiếp »
Web Content Image

tỷ lệ che phủ rừng ở Bà Rịa-Vũng Tàu là 13,60 %với diện tích có rừng 28.204 ha trong đó rừng tự nhiên 16.335 ha và rừng trồng 11.869 ha. Theo kế hoạch trồng rừng – trồng cây xanh đã được UBND tỉnh phê...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 4/2019 là 6.285 ha. Trong đó: 1.833,4 ha nuôi nước ngọt và 4.452,1 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.511 tấn, tăng 3,9% so...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện 05 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 03 loại cây trồng với diện tích 1,9 ha, sản lượng khoảng 10 tấn/năm

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong 3 tháng đầu mùa khô, toàn tỉnh đã để xảy ra 04 vụ cháy với tổng diện tích cháy là 1,37 ha với 137 lượt người tham gia chữa cháy, các đám cháy chủ yếu cháy dưới tán làm thiệt hại một số cây tái...

Đọc tiếp »
Tin bài khác