Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 04/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT
10:50 | 11/05/2020 Print   E-mail    

Ngày 04/5/2020, ông Trần Văn Cường -Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4năm 2020 trực tuyến thông qua ứng dụng Zalo, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; Các Ban quản lý: Cảng cá Cát Lở, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Dự án chuyên Ngành nông nghiệp và PTNT; Các Hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 04 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Về trồng trọt:

- Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020: Tính đến ngày 20/4/2020, đã và đang thu hoạch diện tích gieo trồng cây hàng năm là 12.433 ha, đạt 101% kế hoạch vụ, tăng 3,4% so cùng kỳ. Sản lượng một số cây trồng chính (ước): Lúa 32.289 tấn, tăng 31,2% so cùng kỳ; bắp 6.893 tấn, bằng 98,6% so cùng kỳ; rau các loại 64.433 tấn, tăng 8,1% so cùng kỳ; đậu các loại 204 tấn, bằng 100% so cùng kỳ, mía 2.371 tấn tăng 2% so cùng kỳ,... Trong vụ Đông Xuân, đã thực hiện chuyển đổi là 167 ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác: Rau, bắp, dưa hấu, đậu các loại,...

- Vụ Hè Thu 2020: Đến nay, đã xuống giống 470 ha lúa.

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 (ước): Mủ cao su 2.589 tấn, bằng 98,7% so cùng kỳ; trái cây các loại 1.750 tấn, bằng 92,1% so cùng kỳ; trong 4 tháng đầu năm, sản lượng hồ tiêu 20.125 tấn, bằng 95,5% so cùng kỳ, đạt 99,7% kế hoạch, hạt điều 11.440 tấn, tăng tăng 11,9% so cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch.

2. Về chăn nuôi:

+ Tổng đàn heo 384.675 con, bằng 92,6% so cùng kỳ, tăng 8.802 con so với tháng trước; tổng đàn gia cầm 5,8 triệu con, tăng 9,1% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 59.822 con, tăng 2,8% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 141.752 con, tăng 2,1% so cùng kỳ.

+ Sản lượng thịt hơi các loại: 10.049 tấn, bằng 96,9% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 6.320 tấn, bằng 91,3% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.785 tấn, tăng 10% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 702 tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ; thịt dê, cừu 242 tấn, tăng 2,5% so cùng kỳ; Trứng gia cầm: 24,6 triệu quả, tăng 11,8% so cùng kỳ.

3. Về Lâm nghiệp:

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Các Ban quản lý rừng đã thực hiện khoán bảo vệ 1.035 ha rừng, tăng 69,3% so cùng kỳ, khoanh nuôi tái sinh 1.080 ha, tăng 22,7% so cùng kỳ, chăm sóc 2.272 ha rừng trồng, tăng 48,6% so cùng kỳ. Đồng thời, đang xây dựng hồ sơ thiết kế các công trình lâm sinh năm 2020 để thẩm định, trình phê duyệt và triển khai thực hiện; đã ban hành Kế hoạch thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dự kiến tổ chức vào ngày 05/6/2020.

Từ đầu mùa khô 2019-2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 vụ cháy rừng,tăng 03 vụ so với cùng kỳ, với diện tích cháy là 30,5ha, diện tích rừng thiệt hại 1,96 ha (gồm: vụ cháy tại núi Minh Đạm, giáp ranh giữa Long điền - Đất Đỏ ngày 17-18/02/2020, với diện tích cháy 17,2 ha, diện tích thiệt hại 0,86 ha; vụ cháy tại núi Dinh-Thị Vải ngày 25/02/2020 với diện tích cháy 01 ha, diện tích thiệt hại 01 ha; và vụ cháy tại Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu ngày 25/02/2020 với diện tích cháy 0,95 ha, diện tích thiệt hại 0,1 ha), các vụ cháy còn lại không gây thiệt hại về rừng. Lực lượng huy động tham gia chữa cháy 1.313 lượt người là lực lượng kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát PCCC, UBND cấp huyện, chủ rừng, lực lượng quần chúng.

4. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 4/2020, toàn tỉnh đóng mới 01 tàu cá (lũy kế 02 tàu cá), tổng số tàu cá đến ngày 18/4/2020 là 5.831 chiếc. Sản lượng khai thác trong tháng 4/2020 là 31.548 tấn, tăng 3,7% so cùng kỳ.

5. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 4/2020 là 6.179,8 ha. Trong đó: 1.838,4 ha nuôi nước ngọt và 4.341,2 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.542 tấn, tăng 2,1% so cùng kỳ.

6. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2019-2020 là 737 ha (trong đó có 30 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Đến nay, tình hình thời tiết thuận lợi cho việc thu hoạch muối của bà con diêm dân, sản lượng muối đã thu hoạch 47.690 tấn, đạt 86,8% kế hoạch.


Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.542 tấn, tăng 2,1% so cùng kỳ

Cuộc họp cũng đã nghe các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày những kiến nghị, đề xuất và ý kiến trả lời, làm rõ của các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở. Sau đó, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã có kết luận như sau:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác thanh lý hợp đồng các hộ nhận khoán rừng thuộc 253 ha tại xã Lộc An đề bàn giao cho UBND huyện Đất Đỏ.

2. Phòng Nghiệp vụ tổng hợp Sở cập nhật quy hoạch sử dụng đất thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện huyện Côn Đảo vào Quy hoạch chung của ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi báo cáo tình hình quản lý nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi, tình hình cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và tưới hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp.

4. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn báo cáo về tình hình sử dụng nước sạch tại các địa phương, số hộ dân chưa sử dụng nước sạch; tình hình hỗ trợ, phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tiếp cận nguồn nước sạch đăng ký lắp đặt đồng hồ nước.

5. Chi cục Thủy lợi làm việc với Chi cục Thủy sản để thống nhất kế hoạch di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản trong Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá sông Dinh và tham mưu Sở trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

6. Chi cục Thủy sản tiếp tục tham mưu Sở trong công tác phối hợp với các sở, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức quản lý cảng cá, các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung tại Công văn 1205/SNN-NVTH ngày 04/5/2020 về việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

 VPS