Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Niêm yết các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
09:48 | 20/04/2020 Print   E-mail    

          Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 13/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố công khai, niêm yết các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

          Download Quyết định số 804/QĐ-UBND tại đây