Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức hành chính năm 2018
08:10 | 23/10/2019 Print   E-mail    

Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Download kết quả tại đây