Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y
07:49 | 02/10/2019 Print   E-mail    

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính đề nghị Tòa soạn Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đăng thông báo tuyển dụng viên chức theo nội dung như sau:

             I. Vị trí tuyển dụng:

- Chức danh nghề nghiệp: Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III; Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

- Số lượng: 02 viên chức.

            II. Tiêu chuẩn, điều kiện:

- Trình độ: Đại học trở lên (chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, thủy sản);

- Ngoại ngữ: Bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ B – tiếng anh trở lên;

- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng  CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc Chứng chỉ A trở lên.

           III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển, theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, (mang theo văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu thông tin trong phiếu dự tuyển);

       IV. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 04/10/2019 đến hết ngày 02/11/2019.

- Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, số 151 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254.3828 552

VPS