Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Hoàn thành lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2019
09:53 | 27/08/2019 Print   E-mail    

Ngày 15/8/2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) năm 2019 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

 

Sau 03 tháng (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 15/8/2019), các học viên được trang bị đầy đủ kiến thức: Văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; Chuyên môn kỹ thuật gồm: Đại cương thuốc BVTV, điều kiện thuốc BVTV gây độc cho con người, tác động của thuốc BVTV đến môi trường, hậu quả thuốc BVTV gây ra cho quần thể sinh vật, phân loại nguy hại thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn đọc và hiểu nhãn thuốc BVTV, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, phòng ngừa, xử lý sự cố thuốc BVTV, côn trùng đại cương, bệnh cây đại cương và kiến thức pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

 

Học viên được kết hợp học lý thuyết song song với thực hành ngoài đồng ruộng. Kết thúc khóa học, ban tổ chức lớp học sẽ thực hiện đánh giá, xét điều kiện học viên qua kết quả các bài kiểm tra, thu hoạch. Những học viên đạt yêu cầu sẽ được Chi cục Trồng trọt và BVTV cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

Ban tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận cho học viên

Kết quả có 24/27 học viên đã hoàn thành tốt yêu cầu và được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2019, còn lại 3/27 học viên không đáp ứng điều kiện về nội quy lớp học. Giấy chứng nhận giúp các học viên đạt đủ điều kiện để tham gia kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; qua đó hỗ trợ nông dân chăm sóc, bảo vệ mùa màng, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

 

TT.BVTV