Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 tại chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS
08:30 | 15/07/2019 Print   E-mail    

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 tại chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS, cụ thể như sau:

Stt

Họ và tên

Điểm kiến thức chung (điểm bình quân)

Điểm kiến thức chuyên ngành

(điểm bình quân)

Tổng điểm kiểm tra, sát hạch

Tổng điểm xét tuyển

1

2

3

4

5

6

1

Trần Thị Thanh Huyền

35

48.5

83.5

83.5