Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2019 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
04:13 | 11/06/2019 Print   E-mail    

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

- Tổng số thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển: 02 thí sinh.

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển: 01 thí sinh.

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển: 01 thí sinh.

danh sách đính kèm