Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Hội nghị tổng kết chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
08:42 | 02/01/2019 Print   E-mail    

Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27/12/2018, tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến tham dự và cùng chủ trì Hội nghị có ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Cuộc họp đã nghe ông Nguyễn Tiến Bảy – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019.

Trong năm 2018, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như:

- Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được đầu tư và phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh. Các địa phương tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với  vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng được quan tâm về chất lượng và chiều sâu; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố; an ninh trật tự tại địa phương được bảo đảm.

- Bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt được trên 1 xã là 15,7 tiêu chí; không còn xã dưới 8 tiêu chí. Số xã đạt 19/19 tiêu chí là 27 xã, đạt 60%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia tại 45 xã xây dựng nông thôn mới còn 0,72%.

- Các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đạt 101% kế hoạch xây dựng nông thôn mới đề ra.

- Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được hình thành, phát huy hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người ở các xã xây dựng nông thôn mới đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh hiện đạt khoảng 47,7 triệu đồng người/năm, tăng 6,4 triệu đồng/người/năm so với kết quả đạt được vào cuối năm 2017.

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 27 xã đạt 19/19 tiêu chí (đạt 60%) trong đó 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt 19/19 tiêu chí. Tổng số tiêu chí của 45 xã xây dựng nông thôn mới là 708 tiêu chí, tăng 75 tiêu chí so với kết quả đạt được cuối năm 2017, trung bình 15,7 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 8 tiêu chí, cụ thể:

- Thành phố Bà Rịa (03 xã):   Đạt 19 tiêu chí/xã.

- Thị xã Phú Mỹ (05 xã)      :    Đạt 18,2 tiêu chí/xã.     

- Huyện Đất Đỏ (06 xã):         Đạt 19 tiêu chí/xã.

- Huyện Long Điền (05 xã):     Đạt 17,2 tiêu chí/xã.

- Huyện Xuyên Mộc (12 xã):   Đạt 12,9 tiêu chí/xã.

- Huyện Châu Đức (14 xã):     Đạt 16,8 tiêu chí/xã.

* Kết quả theo nhóm tiêu chí của các xã:

- Đạt 19 tiêu chí có 27 xã.

- Đạt 15 tiêu chí có 04 xã: Tân Hòa, Hòa Bình; Nghĩa Thành, Láng Lớn;

- Đạt 14 tiêu chí có 01 xã: Hòa Hội.

- Đạt 13 tiêu chí có 01 xã Bình Giã.

- Đạt 12 tiêu chí có 01 xã: Bình Trung.

- Đạt 11 tiêu chí có 01 xã: Sơn Bình;

- Đạt 10 tiêu chí có 01 xã: Phước Tỉnh.

- Đạt 9 tiêu chí  03 có xã: Bông Trang, Phước Tân, Đá Bạc.

- Đạt 8 tiêu chí có 06 xã:  Bình Châu, Tân Lâm, Hòa Hưng, Hòa Hiệp, Bàu Chinh, Suối Rao.

Trong năm 2018, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đạt thêm 75 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đạt 101% so với kế hoạch của cả năm 2018 (74 tiêu chí). Trong đó:

- Thị xã Phú Mỹ (05 xã):         Đạt 7/7 tiêu chí.

- Huyện Đất Đỏ (06 xã):          Đạt thêm 7/7 tiêu chí.

- Huyện Long Điền (05 xã):     Đạt thêm 6/6 tiêu chí.

- Huyện Xuyên Mộc (12 xã):   Đạt thêm 34/34 tiêu chí.

- Huyện Châu Đức (14 xã):     Đạt thêm 21/20 tiêu chí.

 Cũng trong Hội nghị tổng kết, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đặt ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019, cụ thể như:

-  Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 06 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Tỉnh huyện Long Điền; Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức; Hòa Bình, Hòa Hội huyện Xuyên Mộc và Tân Hòa thị xã Phú Mỹ), nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 33 xã, đạt 73,3%.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho 27 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt thêm 71 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt của 45 xã là 779 tiêu chí, bình quân đạt 17,3 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí, trong đó:

+ Thị xã Phú Mỹ thực hiện 04 tiêu chí.

+ Huyện Long Điền thực hiện 09 tiêu chí.

+ Huyện Châu Đức thực hiện 25 tiêu chí.

+ Huyện Xuyên Mộc thực hiện 33 tiêu chí.

- Thu nhập tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 54 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 79,5%.

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 01 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả trở lên và có từ 01 đến 02 thôn, xóm tiêu biểu thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã trao Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng thưởng Giấy khen cho 09 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong phong trào Chung tay xây dựng Nông thôn mới năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết:

Toàn cảnh Hội nghị
Đại diện huyện Đất Đỏ phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Tuấn Quốc - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị