Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban 10 tháng đầu năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT
10:14 | 11/11/2018 Print   E-mail    

Ngày 01/11/2018, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban 10 tháng đầu năm 2018, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố (vắng: phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đất Đỏ, phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa và huyện Côn Đảo); Ban quản lý Cảng cá Cát Lở; 06 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

1. Về trồng trọt:

- Trong 10 tháng đầu năm 2018, đã hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu, đang xuống giống vụ Mùa, cụ thể: Tính đến ngày 20/10/2018, diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 17780 ha, đạt 98% kế hoạch vụ, gồm: 9.791 ha lúa, 2.932 ha bắp, 2.304 ha rau các loại, 1.659 ha đậu các loại, đậu phộng 705 ha, khoai lang 28 ha,… Đã thu hoạch 730 ha rau các loại, sản lượng 13.454 tấn.

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018 (ước): Mủ cao su 1.405 tấn, bằng 93,7% so cùng kỳ; trái cây các loại 2.070 tấn, bằng 92,4% so cùng kỳ; trong 10 tháng đầu năm, sản lượng hồ tiêu là 18.586 tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch; hạt điều 10.446 tấn, tăng 25,7% so cùng kỳ, đạt 80% so kế hoạch.

2. Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 413.274 con, tăng 6,4% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 4.848.816 con, bằng 96,4% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 49.715 con, tăng 12,4% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 118.763 con, bằng 98,2% so cùng kỳ.

- Sản phẩm chăn nuôi trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018:

+ Sản lượng thịt hơi các loại: 8.928 tấn, tăng 14,1% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 5.803 tấn, tăng 13,6% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 587 tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.186 tấn, tăng 0,9% so cùng kỳ; thịt dê cừu 352 tấn, tăng 76% so cùng kỳ.

              3. Về thuỷ sản:

             Trong tháng 10/2018, toàn tỉnh đã đóng mới 02 tàu cá (lũy kế 56 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.912 chiếc, công suất 1.437.352 CV. Sản lượng khai thác trong tháng 29.715 tấn, tăng 7,7% so cùng kỳ.

            Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 10/2018 là 6.319,2 ha, trong đó: 1.825,4 ha nuôi nước ngọt và 4.493,8 ha nuôi nước mặn, lợ.

           4. Về Diêm nghiệp:

           Tổng diện tích đang sản xuất muối niên vụ 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh là 806,7 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Sản lượng muối đã thu hoạch trong vụ là 56.420 tấn, đạt 85,5% kế hoạch, tăng 37,8% so cùng kỳ, việc tiêu thụ muối của diêm dân trong vụ thuận lợi, không có sản lượng muối tồn, giá muối bình quân trong vụ luôn ở mức cao hơn so với vụ trước.

Tính đến ngày 20/10/2018, diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 17780 ha, đạt 98% kế hoạch vụ

           Cũng trong cuộc họp giao ban 10 tháng đầu năm 2018, Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức Đoàn tham quan đưa các Doanh nghiệp chế biến, chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh sang thành phố Padang, Indonesia để học hỏi kinh nghiệm cũng như mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực: Khai thác, chế biến thủy sản, đóng tàu,… Do đó, đề nghị các địa phương thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân liên quan có nhu cầu đăng ký tham gia.

2. Giao Chi cục Thủy sản:

- Nghiên cứu, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản và tham mưu Sở văn bản đề xuất Trung ương xem xét, bổ sung các quy định về việc quản lý lao động hoạt động trong lĩnh vực thủy sản (nếu hiện nay chưa có quy định này).

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các mô hình chuyển đổi tàu cá hoạt động nghề lưới sang các loại nghề khác (trước mắt là mô hình chuyển đổi nghề lưới kéo sang nghề lưới vây đuôi) để có thể tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật cho người dân khi có nhu cầu.

- Tổ chức tuyên truyền đến các địa phương, đơn vị và cơ quan liên những thông tin sau:

+ Đến hết tháng 12/2018, toàn tỉnh tạm dừng không tiếp tục đóng mói tàu vỏ gỗ (trừ trường hợp đóng mới thay thế tàu cũ, giải bản) và tiến hành thu hồi đóng mới tàu gỗ đối với những trường hợp chưa khởi công đóng mới.

+ Chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá vỏ composite, sắt thay thế các tàu cá hoạt động nghề lưới kéo sang các nghề khác có hiệu lực đến hết năm 2020. Do đó, đề nghị các địa phưng tập tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân, đặc biệt là các chủ tàu cá hoạt động nghề lưới kéo để khẩn trương thực hiện chuyển đổi và được hưởng chính sách hỗ trợ.

+ Ngày 01/01/2018, Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực, trong đó có các quy định mới trong lĩnh vực khai thác thủy sản cần quan tâm như: bắt buộc tàu cá gắn thiết bị giám sát hành trình trên biển; quản lý nghề cá bằng hạn ngạch, cấp quota khai thác thủy sản cho các địa phương; Các nghề và loại tàu khai thác thủy sản bị cấm hoạt động trong một số vùng khai thác thủy sản và trong một khoảng thời gian nhất định trong năm,…

3. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp,  hợp tác xã và bà con nông dân tập trung đẩy mạnh công tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, khuyến khích phát triển vùng cây ăn quả đặc sản của địa phương; trong đó cần quan tâm hỗ trợ phát triển các chuỗi liên kết giữa bà con nông dân với doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đầu ra, chế biến sau thu hoạch cho các sản phẩm trồng trọt,…; thường xuyên tuyên truyền các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực trong trọt cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

- Tham mưu Sở tổ chức cuộc họp với Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu và các sở ngành, đơn vị liên quan để thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay xây dựng nông thôn mới”, với nội dung: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gọn vườn tạp, tạo cảnh quan tại HTX Bưởi da xanh Sông Xoài nhằm xây dựng mô hình điểm du lịch sinh thái kết hợp nhà vườn.

- Tổ chức Hội nghị Sở kết sản xuất trồng trọt năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019. Trong đó, cần lưu ý các địa phương, đơn vị chủ động trong công tác chuẩn bị vật tư, cơ cấu giống phù hợp, chỉ đạo lịch thời vụ chặt chẽ, quan tâm công tác đảm bảo an toàn hồ đập, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong những tháng cuối năm.

4. Giao Chi cục Phát triển nông thôn tiến hành rà soát tất cả các chính sách hỗ trợ trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (nhất là các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp,…), để tham mưu tổ chức các buổi tuyên truyền cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân biết và thực hiện.

5. Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2018, nhất là trong các dịp Lễ, Tết sắp tới.

6. Giao Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi thường xuyên theo dõi tình hình môi trường nước tại khu vực Cống số 6 đê Chu Hải, trong đó nuôi lồng bè cần lưu ý, tính toán thời gian xả nước hợp lý và thông báo rộng rãi cho người dân biết để chủ động trong sản xuất.

7. Giao Trung tâm Khuyến nông chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm nghiên cứu, tham mưu Sở xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo tập trung dài hạn theo mô hình “Trường học trên đồng ruộng” (phương pháp tổ chức lớp học thực hành trên đồng ruộng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi) để xem xét, trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện. 

VPS