Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong ngành nông nghiệp
10:18 | 31/08/2018 Print   E-mail    

          Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2298/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc UBND tỉnh năm 2018.

          Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đối với 6 vị trí trong đó có 02 vị trí thuộc ngành nông nghiệp gồm: 01 vị trí Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 01 vị trí Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức – Bà Rịa thuộc Chi cục Kiểm lâm.

          Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển; Cán bộ, công chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh; Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác tại các đơn vị trực thuộc cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển hoặc đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tuyển đặc cách theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

          Người tham gia dự thi phải trải qua 2 nội dung thi, gồm: Thi viết (kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; Hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; Về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định); Thi trình bày Đề án (tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu; Đổi mới, phát triển cơ quan, đơn vị; Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự).

          Dự kiến, trong quý IV sẽ tổ chức thi tuyển các chức danh nói trên.

                                                                                                VTH