Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Mục tiêu thực hiện Nông thôn mới 06 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT
09:28 | 06/08/2018 Print   E-mail    

Phấn đấu đến cuối năm có 07 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (Phước Thuận, Xuyên Mộc, Tân Hải, Bàu Lâm, Phước Long Thọ, Lộc An, Phước Hưng).

Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho 20 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 -2020.

Phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt thêm 66 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân chung của một xã đạt trên 15 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 6 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/người/năm.

Thành phố Bà Rịa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất từ 01 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả trở lên và có từ 01 đến 02 thôn, xóm tiêu biểu thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; phải xây dựng ít nhất 01 tuyến đường xanh - sạch - đẹp và được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường.

                                                                        VPS