Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức cuộc họp giao ban tháng 2/2018
11:00 | 07/02/2018 Print   E-mail    

               Ngày 01/2/2018, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT đồng chí Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban Tháng 2/2018. Tham dự cuộc họp có: lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc và đại diện Phòng nông nghiệp, kinh tế các huyện, thành phố, BQLDA chuyên ngành Nông nghiệp, BQL Vườn quốc gia Côn Đảo và toàn thể Cán bộ công chức cơ quan Văn phòng Sở. Cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng 01/2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 02/2018. Cụ thể như sau:

-    Về trồng trọt: Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017: Tính đến ngày 15/01/2018, diện tích cây hành năm đã xuống giống là 10.518 ha, đạt 88% kế hoạch vụ, gồm: Lúa 6.598 ha, bắp 1.068 ha, rau các loại 2.259 ha, đậu các loại 142 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 166 ha,...

-         Về chăn nuôi: Tổng đàn heo 385.000 con, tăng 3,2% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.200.000 con, tăng 36,7% so cùng kỳ; tổng đàn trâu 551 con, bằng 99,5% so cùng kỳ; tổng đàn bò 43.449 con, tăng 3,1% so cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi các loại là 9.397 tấn, tăng 4,2% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 6.601 tấn, tăng 4,2%; thịt trâu, bò 525 tấn, tăng 1,6%; thịt gia cầm 2.271 tấn, tăng 4,9%. Trứng gia cầm 13.615.000 quả, tăng 6,3% so cùng kỳ; sữa tươi 49 tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ.

 -   Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 01/2018, toàn tỉnh đã đóng mới 12 tàu cá, tổng số tàu cá hiện nay là 6.287 chiếc, công suất 1.415.880 CV (trong đó 3.102 chiếc có công suất trên 90CV, chiếm 49%); Sản lượng khai thác 26.108 tấn, tăng 4,14% so cùng kỳ.

 -   Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 01/2018 là 6.236,5 ha, trong đó: Nuôi quảng canh 711,2 ha, nuôi quảng canh cải tiến 5.174 ha, nuôi bán công nghiệp 142,5 ha, nuôi công nghiệp 208,8 ha.

         -    Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất muối trên địa bàn tỉnh là 827,7 ha. Diện tích sản xuất niên vụ 2017-2018 là 55 ha (trong đó có 15 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Đến nay, bà con diêm dân mới thu hoạch được 21 tấn (do thời tiết đầu vụ có những cơn mưa trái vụ và ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ không đủ cao để hạt muối kết tinh). 

            Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 2/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Chi cục Kiểm lâm tham mưu văn bản hướng dẫn thành phố Vũng Tàu thực hiện công tác thanh lý Hợp đồng khoán theo Chương trình 327 trên địa bàn thành phố.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu văn bản gửi thành phố Vũng Tàu để xác định rõ chủ trương của ngành trong công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Địa phương nào không bố trí được vị trí giết mổ gia súc, gia cầm an toàn theo quy định thì dừng hoạt động ngay; thành phố Vũng Tàu không quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung do đó trong thời gian tới cần chấm dứt hoạt động giết mổ trên địa bàn thành phố.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y có phương án phối hợp với thành phố Vũng Tàu để tổ chức kiểm tra và xử lý thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho quầy buôn bán sản phẩm chăn nuôi có sử dụng sản phẩm do cơ sở giết mổ chăn nuôi trái phép cung cấp.

3. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tốt những quy định hiện hành về hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ; và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, hỗ trợ nhà ở, sữa chữa nhà ở cho các đối tượng bảo trợ xã hội).

4. Phòng Nghiệp vụ tổng hợp Sở tham mưu văn bản đề nghị các địa phương rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Quy định chi tiết mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

5. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tham mưu Sở tổ chức buổi họp báo công khai kết quả giám sát an toàn thực phẩm thủy sản khô tại Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Cũng trong buổi họp giao ban Tháng 02/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT cùng với các địa phương đã tham gia ký cam kết trách nhiệm việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 (Chương trình số 01/CTr-SNNPTNT ngày 31/01/2018).

Sau đây là những hình ảnh của buổi ký kết:

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở NN&PTNT tham gia ký cam kết
Bà Phạm Thị Thúy Yến - PGĐ Sở và ông Huỳnh Sơn Thái - PGĐ Sở cũng tham gia ký cam kết
Đại diện Phòng NN&PTNT huyện Tân Thành và Long Điền
Đại diện Phòng kinh tế Thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa
Đại diện Phòng NN&PTNT huyện Châu Đức

 

VPS