Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
09:16 | 02/02/2018 Print   E-mail    

          Ngày 31/01/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 309/SNN-KH về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và các nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố đẩy mạnh triển khai kế hoạch sản xuất, tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; bố trí lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; đồng thời chăm lo đời sống, thực hiện chính sách đối với các đối tượng người có công, người nghèo, đối tượng lang thang, cơ nhỡ,... trong dịp Tết Nguyên đán 2018 được ấm no, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Người dân mua hàng hóa tại Co.opmart chuẩn bị Tết Mậu Tuất năm 2018

2.Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, vật nuôi; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm của chúng, đảm bảo khi các sản phẩm này được lưu thông trên thị trường vào dịp Tết phải được kiểm dịch chặt chẽ, không cho lưu thông những loại sản phẩm không đảm bảo an toàn, chưa qua kiểm dịch.

3.Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-Chủ trì, phối hợp cùng với các Chi cục: Thủy sản, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác thanh kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản trên địa bàn tỉnh để ngăn ngừa tình trạng ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

4. Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

-Tăng cường thu mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm không đảm bảo an toàn.

                                                                   VTH