Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
08:56 | 02/02/2018 Print   E-mail    

          Ngày 20/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3661/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          Theo đó, Quyết định đã công bố 133 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và 100 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          Cụ thể, 133 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa gồm: 04 TTHC thuộc lĩnh vực Chế biến nông lâm sản và nghề muối, 06 TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 05 TTHC thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật, 18 TTHC thuộc lĩnh vực Thú ý, 03 TTHC thuộc lĩnh vực Chăn nuôi, 26 TTHC thuộc lĩnh vực thủy sản, 45 TTHC thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, 08 TTHC thuộc lĩnh vực Thủy lợi, 04 TTHC thuộc lĩnh vực Trồng trọt, 12 TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, 02 TTHC thuộc lĩnh vực nông thôn mới.

          Ngoài ra, Quyết định cũng ban hành 100 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: lĩnh vực nông nghiệp (35 TTHC), lĩnh vực thủy sản (23 TTHC), lĩnh vực lâm nghiệp (29 TTHC), lĩnh vực khiếu nại, tố cáo (05 TTHC), lĩnh vực thủy lợi (08 TTHC).

                                                                    VTH