Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Kết quả xét tuyển viên chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
03:05 | 07/11/2017 Print   E-mail    

 Ngày 27/10/2017, Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục Thú y tổ chức xét tuyển, Kết quả xét tuyển viên chức tại đây