Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2017
11:16 | 03/10/2017 Print   E-mail    

            Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức được quy định tại Điều  2, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Hội đồng xét tuyển viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2017 là 11 người (danh sách kèm theo).

Download danh sach thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại đây