Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
11:08 | 14/09/2017 Print   E-mail    

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

Số lượng: 04 viên chức.

Chức danh nghề nghiệp: Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III.

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

Địa điểm làm việc: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa – thành phố Vũng Tàu.

 Điều kiện tuyển dụng:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Trồng trọt);

- Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, hoặc Chứng chỉ B tiếng Anh trở lên.

- Trình độ tin học: Theo quy định tại khoản 1 điều 2 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc Chứng chỉ A trở lên.

           Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được cơ quan có thm quyền chứng thực. Trường hp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật santiếng Việt;

4. Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngà21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được  quan, tchức có thm quyền chứng thực.

Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/9/2017 đến ngày 02/10/2017.

- Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục TT&BVTV, số 155 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địện thoại: 0254.3825368.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

VPS