Thông Tin Tuyển Dụng Thông Tin Tuyển Dụng
Nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT
11:05 | 11/05/2016 Print   E-mail    

Nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT năm 2016, cụ thể như sau:

Download văn bản tại đây