Các Đơn Vị Trực Thuộc Các Đơn Vị Trực Thuộc
Hội nghị lựa chọn cơ sở thực hiện mô hình quản lý thực phẩm theo "chuỗi thực phẩm an toàn"
08:49 | 10/07/2015 Print   E-mail    

Nằm trong chuỗi các hoạt động triển khai Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2015. Ngày 26/6/2015, Chi cục QLCL Nông Lâm sản & Thủy sản đã tổ chức buổi hội nghị tham vấn cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản để lựa chọn cơ sở đủ điều kiện tham gia thực hiện mô hình chuỗi sản phẩm thủy sản khai thác.
 
 Toàn cảnh hội nghị
Tại buổi hội nghị các cơ sở đã được phổ biến nội dung Đề án chuỗi thực phẩm an toàn, mục tiêu, lợi ích của các cơ sở tham gia thực hiện mô hình, thông báo kết quả khảo sát, thảo luận và lựa chọn cơ sở đủ điều kiện thực hiện mô hình.
Kết quả, đã lựa chọn được các cơ sở đáp ứng các điều kiện để thực hiện 03 mô hình thủy sản khai thác, gồm: sản phẩm cá biển sinh histamine (cá nục, cá ngừ…), sản phẩm chả cá, sản phẩm cá chỉ vàng khô tẩm gia vị.
Sau hội nghị này, Chi cục sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ cơ sở như: tập huấn kiến thức ATTP; tư vấn, đánh giá nâng cấp điều kiện sản xuất; hướng dẫn hoàn thiện chương trình quản lý chất lượng sản phẩm; lấy mẫu giám sát ….

Phòng QLCL thực phẩm thủy sản - Chi cục QLCL NLSTS