Giống Cây Trồng-Vật Nuôi Giống Cây Trồng-Vật Nuôi
Tập huấn Mô hình nuôi cá lăng nha
08:39 | 10/07/2015 Print   E-mail    

Để chuẩn bị cho công tác triển khai kế hoạch 2015 về mô hình trình diễn “Nuôi cá lăng nha” trong ao đất; Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh phối hợp với Hội Nông dân Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá lăng nha cho 30 hộ trên địa bàn tham dự. Theo đó, với mục đích giúp người nuôi tiếp cận với đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao từ đó có thể áp dụng vào thực tế sản xuất, đa dạng hóa đối tượng nuôi, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho bà con nông dân. 
Các học viên tham gia tập huấn
 
         Tại buổi tập huấn, bà con đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về đặc điểm dinh dưỡng, phân bố, sinh trưởng và sinh sản của cá lăng nha; đồng thời cán bộ kỹ thuật của Trung tâm cũng hướng dẫn bà con về quy trình kỹ thuật nuôi như: phương pháp cải tạo ao; kỹ thuật chăm sóc, quản lý và phòng bệnh cho đối tượng nuôi. Qua đó, song song với việc triển khai có hiệu quả của mô hình trình diễn tại địa phương tới đây, bà con sẽ được trang bị thêm những kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào sản xuật một cách có hiệu quả hơn.  
 

 

                                                                               VN- Trung tâm KNKN