Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đạt 11,4 tỷ USD
09:28 | 06/07/2015 Print   E-mail    

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5/2015 ước đạt 2,37 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 5 tháng đầu năm lên 11,4 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong các mặt hàng nông sản chính, giảm mạnh cả về giá trị và khối lượng là mặt hàng và cà phê. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 5 ước đạt 541.000 tấn với giá trị đạt 235 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm ước đạt 2,4 triệu tấn và 1,05 tỷ USD, giảm 11,4% về khối lượng và giảm 14,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Tuy xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm (giảm 28,11% về khối lượng và giảm 31,06% về giá trị), nhưng đây vẫn là thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất, chiếm 33% thị phần. 
Trong tháng 5, xuất khẩu cà phê ước đạt 101.000 tấn với giá trị đạt 211 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng qua đạt 578.000 tấn và 1,2 tỷ USD, giảm 39,4% về khối lượng và giảm 38% về giá trị so cùng kỳ năm 2014. 
Cao su tuy có sự tăng trưởng về khối lượng nhưng cũng sụt giảm về giá trị. Ước tính 5 tháng qua, xuất khẩu cao su đạt 330.000 tấn, giá trị đạt 475 triệu USD, tăng 30% về khối lượng nhưng giảm 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. 
Mặt hàng chè vẫn chưa thấy sự cải thiện nhiều trong xuất khẩu. Khối lượng xuất khẩu chè đạt 43.000 tấn với giá trị đạt 70 triệu USD, giảm 2,5% về khối lượng và giảm 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. 
Nhờ giá xuất khẩu tăng, tiêu, điều vẫn là những mặt hàng duy trì đà tăng trưởng tốt. Đặc biệt là tiêu, tuy khối lượng tiêu xuất khẩu giảm mạnh (21%) nhưng kim ngạch vẫn tăng 2%, đạt 677 triệu USD. Với điều, xuất khẩu được 117.000 tấn với 828 triệu USD, tăng 14,4% về khối lượng và tăng 27,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. 
Các mặt hàng lâm sản chính ước xuất khẩu trong 5 tháng đạt 2,69 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Thuỷ sản xuất khẩu đạt 2,41 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,5% tổng giá trị xuất khẩu, nhưng đây cũng là thị trường có sự sụt giảm mạnh, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2014. Xuất khẩu sang Nhật Bản cũng giảm đáng kể với mức giảm là 11%./.
 
                                                                          An Minh - Chi cục PTNT